One and Ones

Introduction

Prop Words One a Ones používáme, abychom zamezili zbytečnému opakování podstatných jmen.

EXTRA: Prop Words = Zástupná Slova.

Form

Pro použití Prop Words One a Ones musíme použít následující struktury:

One: Pro jednotná podstatná jména.
Ones: Pro množná podstatná jména.

Example

 • One
  • I would like a waffle. Just a small one with some cream and berries.
  • This novel is better than that one.
  • They have a new camera, it’s the one I saw in the newspaper.
 • Ones
  • I really like these drawings, the ones which Peter drew.
  • He needs new photos of her. The ones that I took are too dark.
  • They saw new paintings of Joanna, the ones which are at the exhibition.

Use

Prop Words používáme, abychom zamezili zbytečnému opakování toho, co již bylo zmíněno.

One užíváme s jednotnými podstatnými jmény a Ones s množnými.

Nepoužíváme je s nepočitatelnými podstatnými jmény.

Summary

Prop Words One a Ones, používáme, abychom zamezili zbytečnému opakování podstatných jmen. Použitím slova One předcházíme opakování jednotných počitatelných podstatných jmen a slovem Ones množných počitatelných podstatných jmen.

Pro použití Prop Words One a Ones musíme použít následující struktury:

 • Podstatné jméno v jednotném čísle měníme na One.
 • Podstatné jméno v množném čísle měníme na Ones.

Například:
— „She wants a phone. I want to buy her one soon.“ = Jednotné číslo.
— „I want to go to museums, especially to the ones that have Ottoman motifs.“ = Množné číslo.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License