Comparative Clauses: As … as

Introduction

Comparative Adjectives jsou determinanty, které srovnávají dva předměty, osoby či události a vyjadřují rovnost či nerovnost mezi nimi.

[V češtině je tento jev znám také jako 2. stupeň přídavných jmen]

K vyjádření rovnosti či nerovnosti mezi dvěma předměty, osobami či událostmi používáme Comparative of Equality (as…as/clause).

EXTRA: Comparative Adjectives = Přídavná Jména v Komparativu; Comparative of Equality = As-Vazby.

Form

Affirmative forms:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Negative forms:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Interrogative forms:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identické předměty
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Rozdílné předměty
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Otázky na rovnost či nerovnost
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Comparative of Equality používáme pro srovnávání dvou předmětů:

 1. Mluvíme o identických předmětech (Kladný tvar);
 2. Mluvíme o rozdílných předmětech (Záporný tvar);
 3. Se ptáme na rovnost či nerovnost (Tázací tvar).

Summary

Pro zdůraznění rovnosti či nerovnosti mezi dvěma předměty, osobami či činnostmi používáme Comparative of Equality (or the as…as/clause) s přídavnými jmény v komparativu.

Kladný tvar této vazby vyjadřuje rovnost, záporný nerovnost a tázací tvar se ptá na rovnost či nerovnost mezi dvěma osobami, předměty či činnostmi.

 • Affirmative:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Negative:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Interrogative:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Například:
— „My doll is as lovely as yours.“ = Vyjadřujeme rovnost mezi dvěma předměty.
— „I am not as beautiful as you are.“ = Vyjadřujeme nerovnost mezi dvěma předměty.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License