To be used to Negative

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že podmět má nějakou zvyklost.

Form

Záporný tvar konstrukce “To be used to” má následující formu:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

SubjectTo Be + notused toVerb + ing
Iam notused toworking
Youare notused toworking
He/She/Itis notused toworking
We/You/Theyare notused toworking

*pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Example

  • They‚re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‚m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Konstrukce “To be used to” vyjadřuje že jsme na něco zvyklí, nebo že nám je něco dobře známé.

Summary

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že podmět má nějakou zvyklost.
Záporný tvar konstrukce “To be used to” má následující formu:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + … (e.g. I am not used to having breakfast early in the morning.).

Například:
— „I am not used to having breakfast early in the morning.“ = Podmět popírá, že by měl ve zvyku snídat brzy ráno.

NOTE: Pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book