To be used to Negative

Introduction

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že podmět má nějakou zvyklost.

Form

Záporný tvar konstrukce “To be used to” má následující formu:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Subject To Be + not used to Verb + ing
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

*pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Example

  • They‚re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‚m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Konstrukce “To be used to” vyjadřuje že jsme na něco zvyklí, nebo že nám je něco dobře známé.

Summary

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že podmět má nějakou zvyklost.
Záporný tvar konstrukce “To be used to” má následující formu:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + … (e.g. I am not used to having breakfast early in the morning.).

Například:
— „I am not used to having breakfast early in the morning.“ = Podmět popírá, že by měl ve zvyku snídat brzy ráno.

NOTE: Pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License