Intensifiers and Mitigators

Adverbs

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.V některých případech potřebujeme příslovcem slovo či výraz zdůraznit, jindy zase zmírnit.

Pro zdůraznění obvykle používáme Intensifiers, pro zmírnění Mitigators.

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Intensifiers = Zesilující Částice; Mitigators = Zmírňující Částice.

Zde vidíme seznam nejběžnějších Intensifiers a Mitigators částic.

Intensifiers

The most commonly used are: highly, absolutely, so, utterly, incredibly, particularly

Mitigators

The most commonly used are: fairly, pretty (informal), rather, slightly

{See Adverbs – Degree, A2 Level}.

Intensifiers

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

Mitigators

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Intensifiers klademe na slovo větší důraz.

Mitigators klademe na slovo mírnější důraz.

Pamatujme si, že slovo quite se používá se silnými přídavnými jmény a a považujeme je za Zesilující částici.

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.V některých případech potřebujeme příslovcem slovo či výraz zdůraznit, jindy zase zmírnit. Pro zdůraznění obvykle používáme Intensifiers, pro zmírnění Mitigators.

Nejběžnější Intensifiers jsou: highly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly

Nejběžnější Mitigators jsou: fairly, pretty, rather, slightly

Například:
— „I am fairly sure that he is lying.“ = Slabé.
— „I am absolutely sure he is lying.“ = Silné.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book