Past Continuous Negative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Past Continuous či Progressive používáme, když mluvíme o minulé události, která se odehrávala po určitou dobu v minulosti.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že se v minulosti něco po určitou dobu odehrávalo.

EXTRA: Past Continuous or Progressive = Minulý čas Průběhový.

Form

Záporný tvar Past Continuous či Progressive slovesa to work má následující formu:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

Subject was/were + not Verb + -ing
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Example

 1. Delší činnost na pozadí přerušena krátkou událostí
  • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
  • She wasn’t doing sport when I called her.
  • They weren’t watching TV when she got back from work.
 2. Událost odehrávající se v konkrétně vyjádřeném čase
  • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
  • She wasn’t doing sport when I called her at 11:45.
  • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.
 3. Nepřerušené události trvající po nějakou dobu
  • I wasn’t running.
  • He wasn’t crossing the road.
  • We weren’t watching TV during our break.
 4. Délka časového období v minulosti
  • I wasn’t working in the bakery last summer.
  • She wasn’t doing sport every day last year.
  • They weren’t watching TV all day when they were young.
 5. Simultánní události v minulosti
  • I wasn’t running while she was walking.
  • She wasn’t doing sport while her mother was cooking.
  • We weren’t talking while the kids were watching TV.
 6. Sled událostí odehrávajících se v minulosti
  • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
  • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
  • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.
 7. Opakující se či otravné události
  • I wasn’t going to class late.
  • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
  • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

Past Continuous používáme, když mluvíme o událostech či činnostech, které se odehrály v minulosti. Obvykle chceme vyjádřit, že trvaly po určitou dobu.

Past Continuous používáme v následujících případech:

 1. Delší činnost na pozadí přerušena krátkou neočekávanou událostí (něco se najednou stane zatímco jiná činnost již nějakou dobu probíhá);
 2. Událost odehrávající se v konkrétně vyjádřeném čase (vyjádřené datum, hodina či specifický čas události, která se v minulosti nějakou dobu odehrávala);
 3. Nepřerušené události trvající po nějakou dobu (probíhající událost v minulosti v průběhu delšího období);
 4. Délka časového období v minulosti;
 5. Simultánní události v minulosti (něco se odehrávalo zároveň s další událostí);
 6. Sled událostí odehrávajících se v minulosti (obvykle při popisování situace, ve které se děje více událostí najendou);
 7. Opakující se či otravné události (s “always” či podobným výrazem, který vyjadřuje opakující se činnost).

Summary

Past Continuous či Progressive používáme, když mluvíme o minulé události, která se odehrávala po určitou dobu v minulosti. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá, že se v minulosti něco po určitou dobu odehrávalo.

Záporný tvar minulého času průběhového má následující formu:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + … (e.g. I was not playing.).

Například:
— „I was not playing football when the phone rang.“ = Zde jsme použili Past Continuous pro vyjádření nepřerušení probíhající události v minulosti.
> „I did not play football.“ = V tomto případě jsme použili Past Simple, jelikož vyjadřujeme, že se činnost odehrála, ale i skončila v minulosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License