Future Simple Negative

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Future je gramatický čas vyjadřující budoucí události. Future Simple používáme pro vyjádření předpovědí, přesvědčení či úmyslů do budoucnosti a obvykle si jsme jistí, zda se ta událost v budoucnosti odehraje či ne.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

EXTRA: Future = Budoucí Čas; Future Simple = Budoucí čas Prostý.

Form

Záporný tvar Budoucího času Prostého má následující formu:
Subject + will + not + verb + …

Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

Example

 1. Sliby
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2. Spontánní rozhodnutí
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3. Přání/názory
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

Future Simple používáme, když:

 1. Něco slibujeme;
 2. Se spontánně rozhodujeme;
 3. Vyjadřujeme přání a názory.

Summary

Future Simple používáme pro vyjádření předpovědí, přesvědčení či úmyslů do budoucnosti a obvykle si jsme jistí, zda se ta událost v budoucnosti odehraje či ne. Vyjádřeno v Záporném tvaru</strong, >sloveso popírá něco ohledně podmětu.

Záporný tvar Budoucího času Prostého má následující formu:
Subject + will + not + verb + … (e.g. I will not go.).

Například:
— “We will not work on important projects next month.” = Zde jsme použili Future Simple, jelikož mluvíme o našem rozhodnutí.
♦ „We don’t work on important projects.“ = present simple negatve, to work (do not work).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book