Adverbs of Manner

Introduction

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

Ta, která dodávají informaci ohledně způsobu, jak se něco děje, se nazývají Adverbs of Manner.

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Adverbs of Manner = Příslovce Způsobu.

Form

Adverbs of Manner mají následující formu:
adjective + -ly.

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Některá příslovce jsou nepravidelná a platí na ně jiné pravidlo, nebo jednoduše zachovávají tvar přídavného jména, například:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Regular

  • He was very badly hurt in the accident.
  • She didn’t know exactly what happened.
  • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
  • She combed her hair nicely.
  • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

  • He put orange juice in the fridge fast.
  • You said it well.
  • This job is so hard, I need a drink.
  • He answered my question late.
  • Hold the bottle straight.

Use

Adverbs of Manner vyjadřují jakým způsobem něco probíhá.

Vždy je stavíme za sloveso a lze je pojit se slovy very či too.

Summary

Adverbs jsou nezbytné výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Ta, která dodávají informaci ohledně způsobu, jak se něco děje, se nazývají Adverbs of Manner.

Hlavní Adverbs of Manner mají následující formu:
adjective + -ly (e.g badly).

(badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Například:
— „He quickly kissed the girl on the cheek.“ = It explains how the action is done.
— „I happily gave him the good news.“ = It explains how the action is done.

NOTE: Některá Adverbs of Manner jsou nepravidelná (fast, well, hard, late, straight…).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License