Adverbs of Manner

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

Ta, která dodávají informaci ohledně způsobu, jak se něco děje, se nazývají Adverbs of Manner.

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Adverbs of Manner = Příslovce Způsobu.

Form

Adverbs of Manner mají následující formu:
adjective + -ly.

AdjectiveAdverb
badbadly
exactexactly
loudloudly
nicenicely
politepolitely

Některá příslovce jsou nepravidelná a platí na ně jiné pravidlo, nebo jednoduše zachovávají tvar přídavného jména, například:

AdjectiveAdverb
fastfast
goodwell
hardhard
latelate
straightstraight

Example

Regular

  • He was very badly hurt in the accident.
  • She didn’t know exactly what happened.
  • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
  • She combed her hair nicely.
  • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

  • He put orange juice in the fridge fast.
  • You said it well.
  • This job is so hard, I need a drink.
  • He answered my question late.
  • Hold the bottle straight.

Use

Adverbs of Manner vyjadřují jakým způsobem něco probíhá.

Vždy je stavíme za sloveso a lze je pojit se slovy very či too.

Summary

Adverbs jsou nezbytné výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Ta, která dodávají informaci ohledně způsobu, jak se něco děje, se nazývají Adverbs of Manner.

Hlavní Adverbs of Manner mají následující formu:
adjective + -ly (e.g badly).

(badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Například:
— „He quickly kissed the girl on the cheek.“ = It explains how the action is done.
— „I happily gave him the good news.“ = It explains how the action is done.

NOTE: Některá Adverbs of Manner jsou nepravidelná (fast, well, hard, late, straight…).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book