Reflexive Pronouns


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme opakování podstatných jmen. V angličtině je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Reflexive Pronouns zdůrazňují podmět věty.

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Reflexive Pronouns = Zvratná Zájmena.

Form

Reflexive Pronouns lze pokládat za Přivlastňovací zájmena v kombinaci se slovem „self“ („selves“ v množném čísle).

[významově nejbližší překlad „self“ a „selves“ do češtiny je „se“ či „sebe“, nicméně ne v každém případě]

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(předměty/zvířata)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Reflexive Pronouns obvykle používáme ve větách, ve kterých podmět i předmět odkazují ke stejné osobě. Jinak řečeno, osoba, která vykonává nějakou činnost je zároveň jejím předmětem a činnost zažívá.

Následující slova se obvykle pojí se Reflexive Pronouns jako Přímé předměty: enjoy, help, cut, kill, introduce, hurt, prepare, etc.

Summary

Reflexive Pronouns zdůrazňují podmět věty. Stejně jako ostatní zájmena je rozlišujeme podle čísla („-self“ v jednotném čísle, „-selves“ v množném čísle) a rodu (mužský, ženský, střední).

[významově nejbližší překlad “self” a “selves” do češtiny je “se” či “sebe”, nicméně ne v každém případě]

Například:
— „I have to prepare myself for the party.“ = Podmět této věty jak vykonává, tak zažívá vyjádřenou činnost. „I“ je podmětem slovesa a má funkci vykonavatele děje, „myself“ je předmětem činnosti, ke kterému se vztahuje a tato obě zájmena odkazují na tu samou osobu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License