Reflexive Pronouns

Introduction

Zamjenice [pronouns] su riječi koje se koriste umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Povratne zamjenice [reflexive pronouns] se koriste za naglašavanje subjekta u rečenici.

Form

Povratne zamjenice se mogu smatrati kombinacijom posvojnih pridjeva [possessive adjectives] i riječi self
(selves za množinu).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(objekt/životinja)

Example

  • I baked this cake myself(nitko mi nije pomogao) .
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Povratne zamjenice obično se koriste za izricanje radnje u kojoj se subjekt i objekt odnose na istu osobu ili stvar. Drugim riječima, osoba koja čini radnju je i osoba koja prima radnju.

Summary

Povratne zamjenice [reflexive pronouns] se koriste za naglašavanje subjekta u rečenici. Reazlikuju se u broju (-self za jedninu, -selves za množinu) i rodu.

Povratne zamjenice su: myselfyourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves themselves.

Naprimjer:
— “I have to prepare myself for the shopping center.” = Myself se odnosi na subjekt (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping center.” = My se odnosi na objekt (clothes).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca