Prepositions of Possession

Introduction

Prijedlozi [prepositions] su riječi koje spajaju dijelove rečenice. Bitni su jer omogućuju dodatna objašnjenja smještajući radnje, ljude i predmete u prostornevremenske okvire.

Prijedlozi posjedovanja [prepositions of possession] se koriste za izricanje pripadnosti osobi, životinji ili stvari.

Form

Glavni prijedlozi posjedovanjaof, with i to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

Prijedloge posjedovanja koristimo za naglašavanje odnosa vlasništva i posjedovanja.

Of se koristi uz države, gradove, osobe, osobne zamjenice;

With se koristi s fizičkim karakteristikama, naglascima, objektima/materijalima/životinjama;

To se koristi za izricanje pripadanja (belong to).

Summary

Prijedlozi posjedovanja [prepositions of possession] se koriste za izricanje pripadnosti osobi, životinji ili stvari. Ne postoji čvrsto pravilo vezano uz tu temu pa ih se treba naučiti napamet.

Najčešći prijedlozi posjedovanja:

  • Of: uz države, gradove, osobe, osobne zamjenice.
  • With: s fizičkim karakteristikama, naglascima, objektima/materijalima/životinjama.
  • To: za izricanje pripadanja (belong to).

Naprimjer;
— “She is the girl of his dreams.” = Koristimo of za izricanje posjedovanja.
— “She is the girl with the piercing.” = Koristimo with za izricanje nečijih fizičkih karakteristika.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Koristimo belong to za izricanje pripadnosti.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca