Birtokos Prepozíciók


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A prepozíciók [prepositions] kis szavak, amelyek összekötik a mondat elemeit. Nélkülözhetetlenek, mert további részleteket adnak a mondatról.

A birtokos prepozíciókat [prepositions of possession] arra használjuk, hogy kifejezzük, valami egy személyhez, állathoz vagy valamihez tartozik.

Form

A fő, birtokos kapcsolatot kifejező prepozíciók a következők: of, with és to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

A birtokos prepozíciókat arra használjuk, hogy hangsúlyozzunk egy tulajdoni vagy birtokos kapcsolatot.

Az of-ot országokkal, városokkal, emberekkel, birtokos névmásokkal használjuk;

A with-et külső megjelenéssel, akcentussal, tárgyakkal/anyagokkal/állatokkal használjuk;

A to-t egymáshoz való tartozás kifejezésre használjuk (belong to).

Summary

A birtokos prepozíciókat [prepositions of possession] arra használjuk, hogy kifejezzük, valami valakihez, egy állathoz vagy dologhoz tartozik. Nincsenek konkrét szabályok a képzésükre vonatkozóan, fejből kell megtanulni őket.

A fő birtokos prepozíciók a következők:

  • Of: országokkal, városokkal és emberekkel, birtokos névmásokkal.
  • With: külső megjelenéssel, akcentussal, tárgyakkal/anyagokkal/állatokkal.
  • To: egymáshoz tartozás kifejezésére, belong to kifejezéssel.

Például:
— “She is the girl of his dreams.” = Az of-ot használjuk a birtok kifejezésére.
— “She is the girl with the piercing.” = A with-et használjuk, hogy jellemezzünk valaki külsőleg.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Egymáshoz tartozás kifejezése, belong to kifejezéssel.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a birtokos prepozíciók használatát kontextusba helyezve.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License