Should vs Ought to

Introduction

Mind a should, mind az ought to a módbeli segédigék [modal verbs] csoportjába tartozik, nincs jelentésük, de módosítják a főigét, megváltoztatják annak jelentését, és több részletet adnak a cselekvésről.

A should-ot és az ought to-t arra használjuk, hogy kötelezettséget és kötelességet fejezzünk ki, tanácsokkal vagy javaslatokkal.

Form

A should és az ought to után mindig főnévi igenév áll. Ugyanaz az alakjuk, még harmadik személyben is.

Állító módú alakok:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Tagadó módú alakok:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Kérdő módú alakok:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Mindkét módbeli segédigének hasonló a jelentése, és helyettesíthetik egymást. Nem tekinthetők olyan erősnek, mint a must.

A should-ot azonban többet használjuk, és kevésbé formális, mint az ought to. Az ought to-t szinte soha nem használjuk kérdő és tagadó módban.

Summary

A should és ought to módbeli segédigék [modal verbs] kötelességet vagy tanácsot fejeznek ki. Főnévi igenév [infinitive] áll utánuk.

Használatuk különbözik, annak ellenére, hogy hasonló a jelentésük.

 • Should: gyakrabban használjuk, és kevésbé formális.
 • Ought to: nem gyakori a hétköznapi beszédben, különösen tagadó és kérdő módban nem, és általában formális.

Például:
— “You should apologise.” / “You ought to apologise.”

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a should és az ought to használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License