So that vs So … that

Introduction

A so that és a so…that két különböző, mégis hasonló szerkezet, amelyek különböző dolgokat fejeznek ki.

A so that hangsúlyozza egy cselekvés vagy cél következményeit. A so…that bizonyos eredményekhez vezető végleteket mutat.

Form

A so that (eredményhatározói mellékmondatként) és a so…that (fokhatározóként) két különböző szerkezet, de elhagyhatjuk a that-et mindkét esetben.

A so that szerkezete a következő:
Clause 1 + so that + clause 2

A so…that szerkezete a következő:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Example

So that

  • I am going to special classes so that I will become a good IT guy.
  • He is saving money so that he can buy a new laptop.
  • I asked my mom to watch the kids so that we can go to the cinema.

So…that

  • Those PCs had so many viruses that they couldn’t use them.
  • My grandfather is so short that I have to reach the top shelves for him.
  • The car was going so fast that I thought we were going to die.

Use

A so that-et (eredményhatározói mellékmondatként) általában két mondat összekötőjeként használjuk, ahol a második mondat kifejezi az első mondat eredményét vagy célját.

A so….that-et (fokhatározó) használjuk, hogy összehasonlítsunk két dolgot. Arra használjuk, hogy hangsúlyozzunk egy cselekvést, hogy megmutassunk bizonyos eredményekhez vezető végleteket.

Summary

A so that eredményhatározói mellékmondatot [adverb clause of result] használjuk, hogy hangsúlyozzuk egy cselekvés vagy egy cél következményeit.
Clause 1 + so that + clause 2

A so…that-et használjuk, hogy összehasonlítsunk két dolgot:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Például:
— “I will save some money so that I can go to holiday.” = A so that-et használjuk, hogy kifejezzük a pénzfélretevés következményét.
— “I am so rich that I don’t have to save money to go to holiday.” = A so…that-et használjuk, hogy összehasonlítsuk a feltételt és az eredményt.

NOTE: Beszédben elhagyhatjuk a that-et mindkét szerkezetben.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a so that és a so…that használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License