Unit 8.2

So that vs So … that


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

So that oraz so…that są dwiem róznymi, aczkolwiek podobnymi, konstrukcjami, które wyrażają różne rzeczy.

So that podkreślają konsekwencje czynności lub cel. So…that pokazuje ekstrema prowadzące do pewnych skutków

Form

So that (jako przysłówkowe zdanie wynikowe) oraz so…that (jako przysłówek stopnia) są dwoma różnymi strukturami ale możemy ominąć that w obydwu przypadkach.

Struktura so that to:
Clause 1 + so that + clause 2

Struktura so… that to:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Example

So that

  • I am going to special classes so that I will become a good IT guy.
  • He is saving money so that he can buy a new laptop.
  • I asked my mom to watch the kids so that we can go to the cinema.

So…that

  • Those PCs had so many viruses that they couldn’t use them.
  • My grandfather is so short that I have to reach the top shelves for him.
  • The car was going so fast that I thought we were going to die.

Use

Zwykle używamy So that do mówienia o celu lub efekcie danej czynności lub sytuacji. W tym przypadku that może zostać pominięte i możemy użyć jedynie so, aby wyrazić cel lub efekt wydarzenia. Ta konstrukcja łączy dwa zdania, z których drugie wyraża cel lub konsekwencję pierwszego.

Używamy so…that aby stworzyć porównanie pomiędzy dwoma rzeczami. Występuje ono wtedy z przymiotnikiem lub przysłówkiem. So oraz that są odseparowane od siebie przez przymiotnik lub przysłówek i całe wyrażenie tworzy porównanie, które ma na celu podkreślić cechę wyrażaną przez przymiotnik lub przysłówek.

Summary

Używamy konstrukcji dopełnienia celu so that aby podkreślić konsekwencję lub cel czynności:
Clause 1 + so that + clause 2

Używamy so…that aby stworzyć porównanie zawierające przymiotnik lub przysłówek:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Na przykład:
— “I will save some money so that I can go on holiday.” = Używamy so that by wyrazić konsekwencje oszczędzaniem pieniędzy..
— “I am so rich that I don’t have to save money to go on holiday.” = Używamy so…that by porównać warunek i skutek.

UWAGA: Możemy opuścić that w obydwu strukturach w mowie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License