Unit 1.2

For oraz Since z Present Perfect

Introduction

Przyimki [prepositions] to słowa, które są związane z innymi słowami w zdaniu i nie mogą występować samodzielnie. Są niezbędne ponieważ dostarczają dodatkowych informacji nt. wydarzeń, rzeczy, ludzi oraz czasu i miejsca.

Aby umieścić wydarzenie w czasie i zaznaczyć jego pozycję względem innych wydarzeń używamy przyimków for oraz since.

Form

Przyimki for i since mają ten sam ogólny cel, ale mają inną konotację. Z nimi zawsze używamy czasu present perfect , odnosząc się do teraźniejszości.

Struktury:
… + for + period of time + …
… + since + starting point + …

Example

For

 • I have studied Dutch for 4 years.
 • I’ve known her for ten years.
 • She has attended the Spanish course for three months.

Since

 • I have studied Dutch since 2011.
 • I’ve known her since 2006.
 • She has attended the Spanish course since January.

Use

Zazwyczaj używamy for by wyrazić okres, w którym wydarzenie miało miejsce (2 years6 weeks10 days…). Wydarzenie wyrażone przez for jest nadal skuteczne w obecnym czasie rozmowy.

Zwykle używamy since, aby wyrazić dokładny punkt początkowy wydarzenia (last year1996I arrived…).

Summary

For oraz since pomaga umieścić zdarzenie w ramach czasowych i dodać informacje o jego długości. Są one zawsze używane z present perfect, odnosząc się  do teraźniejszości.

 • For służy do wyrażenia długości okresu, który wciąż trwa:
  … + for + period of time + …
 • Since służy do wyrażenia dokładnego aktualnego lub przeszłego punktu początkowego wydarzenia:
  … + since + starting point + …

For example:
— “I‘ve been a fireman for 16 years.” = Używamy for ponieważ wyrażamy długość działania.
— “I’ve been a fireman since 2000.” = Używamy since ponieważ wyrażamy datę rozpoczęcia akcji.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License