Unit 7.2

Should: czasownik modalny pomocniczy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czasownik modalny [modal verb] to rodzaj czasownika pomocniczego, który nie ma żadnego znaczenia sam w sobie, ale modyfikuje znaczenie głównego czasownika i dostarcza więcej informacji.

Should to czasownik modalny wyrażający obowiązek, rekomendację i radę przez radę lub polecanie.

Form

Should zawsze ma tą samą formę nawet dla trzeciej osoby, i ta struktura występuje w trzech formach.

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + should + verb + …

SUBJECT SHOULD VERB
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + should + not + verb + …

 • Skrót formy przeczącej to: shouldn’t.
SUBJECT SHOULD + NOT VERB
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Pytanie

Struktura formy pytającej to:
Should + subject + verb + …?

SHOULD SUBJECT VERB QUESTION
MARK
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

Example

Słabsze zobowiązanie/obowiązek

 • I should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear a seat belts whilst driving a car.

Rada (polecanie)

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the parts that are not to be examined.
 • Should we memorise this rule?

Use

Should może być uważane za nie tak silne jak must. Używamy should gdy:

 1. Wskazujemy na słabsze zobowiązanie lub obowiązek;
 2. Dajemy oraz prosimy o radę (polecanie).

Summary

Czasownik modalny should wyraża słabsze zobowiązanie lub radę. Może być uważany za nie aż tak silny jak must.

Struktury:

 • Affirmative: Subject + should + verb + …
 • Negative: Subject + should + not + verb + …
 • Interrogative: Should + subject + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “You should do your homework to understand the subject.” = Should jest używane by dać radę w przyjazny sposób.
— Negative: “You shouldn´t do your homework to understand the subject.” = Shouldn’t jest używane by dać radę w przyjazny sposób..
— Interrogative: “Should you do your homework to understand the subject?” = Should? is used to ask for a confirmation of advice.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must wyraża silniejsze zobowiązanie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License