Unit 7.2

Should: czasownik modalny pomocniczy

Introduction

Czasownik modalny [modal verb] to rodzaj czasownika pomocniczego, który nie ma żadnego znaczenia sam w sobie, ale modyfikuje znaczenie głównego czasownika i dostarcza więcej informacji.

Should to czasownik modalny wyrażający obowiązek, rekomendację i radę przez radę lub polecanie.

Form

Should zawsze ma tą samą formę nawet dla trzeciej osoby, i ta struktura występuje w trzech formach.

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + should + verb + …

SUBJECT SHOULD VERB
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + should + not + verb + …

 • Skrót formy przeczącej to: shouldn’t.
SUBJECT SHOULD + NOT VERB
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Pytanie

Struktura formy pytającej to:
Should + subject + verb + …?

SHOULD SUBJECT VERB QUESTION
MARK
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

Example

Słabsze zobowiązanie/obowiązek

 • I should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear a seat belts whilst driving a car.

Rada (polecanie)

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the parts that are not to be examined.
 • Should we memorise this rule?

Use

Should może być uważane za nie tak silne jak must. Używamy should gdy:

 1. Wskazujemy na słabsze zobowiązanie lub obowiązek;
 2. Dajemy oraz prosimy o radę (polecanie).

Summary

Czasownik modalny should wyraża słabsze zobowiązanie lub radę. Może być uważany za nie aż tak silny jak must.

Struktury:

 • Affirmative: Subject + should + verb + …
 • Negative: Subject + should + not + verb + …
 • Interrogative: Should + subject + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “You should do your homework to understand the subject.” = Should jest używane by dać radę w przyjazny sposób.
— Negative: “You shouldn´t do your homework to understand the subject.” = Shouldn’t jest używane by dać radę w przyjazny sposób..
— Interrogative: “Should you do your homework to understand the subject?” = Should? is used to ask for a confirmation of advice.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must wyraża silniejsze zobowiązanie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License