Unit 4.1

Pierwszy tryb warunkowy

Introduction

Tryb warunkowy [conditional sentence] zazwyczaj składa się z dwóch części: if-clause (zdanie warunkowe) które wyraża warunek, oraz zdania głównego, które wyraża konsekwencje warunku.

Pierwszy tryb warunkowy [first conditional] służy do wyrażania przyszłych warunków i konsekwencji lub wyrażania czegoś, co jest możliwe.

Form

W pierwszym trybie warunkowym używamy present simple dla części zdania (chociaż mówimy o warunku przyszłym), a przyszłość jest prosta dla konsekwencji części zdania. Możemy użyć, jeśli i kiedy i nie ma zmiany znaczenia, ponieważ konsekwencja warunku jest zawsze taka sama.

Kolejność zdań nie zmienia znaczenia, dlatego są dwa sposoby formowania tych wyrażeń:

IF-CLAUSE (CONDITION) (,) MAIN CLAUSE (CONSEQUENCE)
If + Present Simple , Simple Future

lub

MAIN CLAUSE (CONSEQUENCE) IF-CLAUSE (CONDITION)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Używamy struktury pierwszego trybu warunkowego do mówienia o rzeczach, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

  • Używamy if aby wyrazić warunek i konsekwencję w przyszłości;
  • If stosujemy, gdy warunek może zostać spełniony lub nie.

Summary

Zdanie warunkowe składa się z dwóch części: if-clause (warunek), oraz zdania głównego (konsekwencja warunku).

Pierwszy tryb warunkowy jest używany by wyrazić konsekwencje warunków które nie są pewne, ale mogą się zdarzyć w przyszłości. Służy także do wyrażania rzeczy, które muszą się wydarzyć w przyszłości.

If = Warunek może się zdarzyć natychmiast.

Struktury:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

Na przykład:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Pierwsza część zdania składowego to warunek, który umożliwia uzyskanie wyniku, wyrażonego w drugim.
— “will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Pierwsza część zdania składowego jest wynikiem warunku wyrażonego w drugim.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License