Unit 4.1

Pierwszy tryb warunkowy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Tryb warunkowy [conditional sentence] zazwyczaj składa się z dwóch części: if-clause (zdanie warunkowe) które wyraża warunek, oraz zdania głównego, które wyraża konsekwencje warunku.

Pierwszy tryb warunkowy [first conditional] służy do wyrażania przyszłych warunków i konsekwencji lub wyrażania czegoś, co jest możliwe.

Form

W pierwszym trybie warunkowym używamy present simple dla części zdania (chociaż mówimy o warunku przyszłym), a przyszłość jest prosta dla konsekwencji części zdania. Możemy użyć, jeśli i kiedy i nie ma zmiany znaczenia, ponieważ konsekwencja warunku jest zawsze taka sama.

Kolejność zdań nie zmienia znaczenia, dlatego są dwa sposoby formowania tych wyrażeń:

IF-CLAUSE (CONDITION) (,) MAIN CLAUSE (CONSEQUENCE)
If + Present Simple , Simple Future

lub

MAIN CLAUSE (CONSEQUENCE) IF-CLAUSE (CONDITION)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Używamy struktury pierwszego trybu warunkowego do mówienia o rzeczach, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

  • Używamy if aby wyrazić warunek i konsekwencję w przyszłości;
  • If stosujemy, gdy warunek może zostać spełniony lub nie.

Summary

Zdanie warunkowe składa się z dwóch części: if-clause (warunek), oraz zdania głównego (konsekwencja warunku).

Pierwszy tryb warunkowy jest używany by wyrazić konsekwencje warunków które nie są pewne, ale mogą się zdarzyć w przyszłości. Służy także do wyrażania rzeczy, które muszą się wydarzyć w przyszłości.

If = Warunek może się zdarzyć natychmiast.

Struktury:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

Na przykład:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Pierwsza część zdania składowego to warunek, który umożliwia uzyskanie wyniku, wyrażonego w drugim.
— “will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Pierwsza część zdania składowego jest wynikiem warunku wyrażonego w drugim.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License