Unit 5.1

Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Przymiotniki są określnikami, które mogą być umieszczone w dwóch różnych miejscach w zdaniu, żeby zmodyfikować lub opisać osobę lub rzecz.

Przymiotniki mogą być używane jako imiesłów czynny lub bierny

Form

Poniżej znajduje się formuła tworzenia imiesłowu przymiotnikowego czynnego oraz biernego.

  • Imiesłów przymiotnikowy czynny z końcówką -ing.
  • Imiesłów przymiotnikowy bierny z końcówką -ed.

Example

Active adjectives

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Passive adjectives

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Używamy przymiotników w stronie czynnej, gdy mówimy o tym, że jakaś rzecz lub osoba wywołuje dany efekt.

Używamy przymiotników w stronie biernej, gdy mówimy o tym, że jakaś rzecz lub osoba doświadcza jakiegoś efektu, uczucia lub emocji.

Summary

Przymiotniki [adjectives] mogą być używane jako imiesłów czynny albo bierny, ze znaczącą różnicą w znaczeniu.

  • Przymiotniki w stronie czynnej,  z końcówką -ing, wyraża idee czegoś lub kogoś powodującego konkretne wydarzenie bądź skutek.
  • Przymiotniki w stronie biernes, z końcówką -ed, wyraża idee czegoś lub kogoś doświadczającego konkretnego wydarzenia lub skutku.

For example:
— “This class was boring!” = Lekcja powoduje nudną sytuację.
— “I was bored during the lesson.” = Ja jestem tą, która doświadcza czynności i się nudzi.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License