Unit 5.1

Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny

Introduction

Przymiotniki są określnikami, które mogą być umieszczone w dwóch różnych miejscach w zdaniu, żeby zmodyfikować lub opisać osobę lub rzecz.

Przymiotniki mogą być używane jako imiesłów czynny lub bierny

Form

Poniżej znajduje się formuła tworzenia imiesłowu przymiotnikowego czynnego oraz biernego.

  • Imiesłów przymiotnikowy czynny z końcówką -ing.
  • Imiesłów przymiotnikowy bierny z końcówką -ed.

Example

Active adjectives

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Passive adjectives

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Używamy przymiotników w stronie czynnej, gdy mówimy o tym, że jakaś rzecz lub osoba wywołuje dany efekt.

Używamy przymiotników w stronie biernej, gdy mówimy o tym, że jakaś rzecz lub osoba doświadcza jakiegoś efektu, uczucia lub emocji.

Summary

Przymiotniki [adjectives] mogą być używane jako imiesłów czynny albo bierny, ze znaczącą różnicą w znaczeniu.

  • Przymiotniki w stronie czynnej,  z końcówką -ing, wyraża idee czegoś lub kogoś powodującego konkretne wydarzenie bądź skutek.
  • Przymiotniki w stronie biernes, z końcówką -ed, wyraża idee czegoś lub kogoś doświadczającego konkretnego wydarzenia lub skutku.

For example:
— “This class was boring!” = Lekcja powoduje nudną sytuację.
— “I was bored during the lesson.” = Ja jestem tą, która doświadcza czynności i się nudzi.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.