Unit 5.1

Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny

Adjectives


Introduction

Przymiotniki są określnikami, które mogą być umieszczone w dwóch różnych miejscach w zdaniu, żeby zmodyfikować lub opisać osobę lub rzecz.

Przymiotniki mogą być używane jako imiesłów czynny lub bierny

Form

Poniżej znajduje się formuła tworzenia imiesłowu przymiotnikowego czynnego oraz biernego.

 • Imiesłów przymiotnikowy czynny z końcówką -ing.
 • Imiesłów przymiotnikowy bierny z końcówką -ed.

Example

 • Active adjectives
  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.
 • Passive adjectives
  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Używamy przymiotników w stronie czynnej, gdy mówimy o tym, że jakaś rzecz lub osoba wywołuje dany efekt.

Używamy przymiotników w stronie biernej, gdy mówimy o tym, że jakaś rzecz lub osoba doświadcza jakiegoś efektu, uczucia lub emocji.

Summary

Przymiotniki [adjectives] mogą być używane jako imiesłów czynny albo bierny, ze znaczącą różnicą w znaczeniu.

 • Przymiotniki w stronie czynnej,  z końcówką -ing, wyraża idee czegoś lub kogoś powodującego konkretne wydarzenie bądź skutek.
 • Przymiotniki w stronie biernes, z końcówką -ed, wyraża idee czegoś lub kogoś doświadczającego konkretnego wydarzenia lub skutku.

For example:
— “This class was boring!” = Lekcja powoduje nudną sytuację.
— “I was bored during the lesson.” = Ja jestem tą, która doświadcza czynności i się nudzi.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book