Unit 1.2

Imiesłów czasu przeszłego

Introduction

Imiesłów czasu przeszłego [past participle] to czasownik używany do tworzenia innych czasów (na przykład present perfect).

Wiele imiesłowów czasu przeszłego jest nieregularnych.

Form

Imiesłów czasu przeszłego [past participle] \jest formą czasownika, która jest używana w tworzeniu czasów past perfect, past perfect continuous, present perfect, present perfect continuous, future perfect, future perfect continuous and passive tenses {zobacz temat Present Perfect}.

Regularne

Regularne imiesłowy są tworzone według zasad past simple, który jest tworzony przez dodanie -ed na końcu czasowników.

Nieregularne

Nieregularne czasowniki nie podlegają tej zasadzie. Najczęściej używane czasowniki regularne to:

VERB PAST PARTICIPLE
become become
break broken
bring brought
buy bought
do done
draw drawn
drink drunk
eat eaten
feel felt
find found
go gone
have had
hear heard
keep kept
read read
run run
say said
see seen
teach taught
write written

Example

Regularne

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Nieregularne

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Use

Używamy imiesłowu czasu biernego by tworzyć czasowniki w różnych zdaniach.

Summary

Imiesłów czasu przeszłego to forma czasownika która jest używana w tworzeniu wielu czasów. Tworzymy ją dodając -ed na końcu czasowników, ale jest wiele czasowników, które są nieregularne.

Na przykład:
— Regular : „Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Dodajemy -ed at the end of the verb.
— Irregular: „Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times. = Używamy innej formy (Czasownik be zmienia się na been).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License