Unit 1.2

Imiesłów czasu przeszłego

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Imiesłów czasu przeszłego [past participle] to czasownik używany do tworzenia innych czasów (na przykład present perfect).

Wiele imiesłowów czasu przeszłego jest nieregularnych.

Form

Imiesłów czasu przeszłego [past participle] \jest formą czasownika, która jest używana w tworzeniu czasów past perfect, past perfect continuous, present perfect, present perfect continuous, future perfect, future perfect continuous and passive tenses {zobacz temat Present Perfect}.

Regularne

Regularne imiesłowy są tworzone według zasad past simple, który jest tworzony przez dodanie -ed na końcu czasowników.

Nieregularne

Nieregularne czasowniki nie podlegają tej zasadzie. Najczęściej używane czasowniki regularne to:

VERBPAST PARTICIPLE
becomebecome
breakbroken
bringbrought
buybought
dodone
drawdrawn
drinkdrunk
eateaten
feelfelt
findfound
gogone
havehad
hearheard
keepkept
readread
runrun
saysaid
seeseen
teachtaught
writewritten

Example

Regularne

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Nieregularne

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Use

Używamy imiesłowu czasu biernego by tworzyć czasowniki w różnych zdaniach.

Summary

Imiesłów czasu przeszłego to forma czasownika która jest używana w tworzeniu wielu czasów. Tworzymy ją dodając -ed na końcu czasowników, ale jest wiele czasowników, które są nieregularne.

Na przykład:
— Regular : „Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Dodajemy -ed at the end of the verb.
— Irregular: „Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times. = Używamy innej formy (Czasownik be zmienia się na been).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book