Unit 9.2

Przyimki posiadania

Introduction

Przyimki [prepositions] to małe słowa, które łączą elementy w zdaniu. Są niezbędne, ponieważ dostarczają dodatkowych informacji na temat zdania.

Przyimki posiadania [prepositions of possession] są używane do wyrażenia, że ​​coś należy do osoby, zwierzęcia lub rzeczy.

Form

Najważniejsze przyimki są używane by pokazać posiadanie to: ofwith oraz to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

Używamy przyimków posiadania, aby podkreślić relację własności i posiadania:

Of jest używany z krajami, miastami, ludźmi, zaimkami dzierżawczymi;

With jest używany z cechami fizycznymi, akcentami, obiektami / materiałami / zwierzętami;

To służy do wyrażania przynależności (belong to).

Summary

Przyimki posiadania [prepositions of possession] są używane do wyrażenia, że ​​coś należy do osoby, zwierzęcia lub rzeczy. Nie ma żadnych zasad dotyczących tego tematu, dlatego musisz się ich nauczyć na pamięć.

Główne przyimki posiadania to:

  • Of: z krajami, miastami i ludźmi, zaimki dzierżawcze.
  • With: dla cech fizycznych, akcentów, przedmiotów / materiałów / zwierząt.
  • To: należenie w wyrażeniu belong to

Na przykład:
— “She is the girl of his dreams.” = Używamy of by wyrazić posiadanie.
— “She is the girl with the piercing.” = Używamy with by wyrazić cechy charakterystyczne czyjegoś wyglądu.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Używamy belong to by wyrazić należenie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License