Unit 6.2

Przyimki miejsca

Introduction

Przyimki to małe słowa, które łączą elementy w zdaniu. Są niezbędne, ponieważ dostarczają dodatkowych informacji na temat zdania.

Używamy przyimki miejsca zlokalizować zdarzenie w ramce przestrzeni {zobacz Częste Przyimki czasu i miejsca, Poziom A1}.

Form

Przyimki miejsca nie stoją osobno, ale działają z innymi elementami zdania, aby stworzyć to, co możemy nazwać wyrażeniami przyimkowymi: atonin and by.

Example

At

 • I am waiting at the metro station in the rain.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the coast.
 • They are talking by the pine tree.

Use

Przyimki miejsca są używane do wyrażenia położenia czegoś lub kogoś. Główne przyimki miejsca to:

At (ogólne, by odwoływać się do większego miejsca)

 • Konkretna pozycja w punkcie (at the bus stop…);
 • Przed nazwą zajęcia grupowego (at the partyat the match…);
 • Z homeworkschooluniversitythe topthe bottom

On (konkretniejsze, by odwołać się do mniejszych miejsc)

 • Położenie na powierzchni (on the floor…);
 • Na linii (on the pathon the wayon the river…);
 • transport publiczny;
 • Kierunki (the right and the left…)

In (bardzo konkretne, by się odwołać do najmniejszych miejsc)

 • Położenie w dużych powierzchniach;
 • Trójwymiarowe przestrzenie i powierzchnie otoczone ze wszystkich stron (in a forestin the office…);
 • Kontynenty, stany, państwa, budynki…

By

 • Lewa lub prawa kogoś lub czegoś;
 • Obok kogoś lub czegoś;
 • Niedaleko (near).

Summary

Przyimki miejsca są używane by umieścić wydarzenie w ramie przestrzeni

Główne przyimki miejsca to:

 • At: dokładne położenie w punkcie, przed nazwą zajęcia grupowego, z pewnymi słowami.
 • On: położenie na powierzchni, na linii, transport publiczny, kierunki.
 • In: położenie w środku dużych przestrzeni, trójwymiarowe przestrzenie oraz okolice otoczone ze wszystkich stron, kontynenty, budynki.
 • By: lewa lub prawa kogoś lub czegoś, obok kogoś lub czegoś, niedaleko.

Na przykład:
— “I work at home today.” = Używamy at by wyrazić konkretny punkt lub miejsce.
— “I work on the left of the corner”.” = Używamy on by wyrazić kierunki.
— “I work in this building.” = Używamy in by wyrazić położenie w środku przestrzeni trójwymiarowej.
— “I work by this building.” = Używamy by żeby wyrazić że miejsce jest blisko innego.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License