Unit 7.2

Should vs Ought to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarówno  should jak i ought to  należą do grupy czasowników modalnych, które nie mogą występować samodzielnie, ale nadają dodatkowe znaczenie innym czasownikom i udzielają dodatkowych informacji.

Should  oraz ought to służą do wyrażania obowiązku, rad i rekomendacji.

Form

Should oraz ought to to czasowniki po których występuje bezokolicznik. Zawsze mają taką samą formę nawet w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Twierdzenie:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Przeczenie:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Pytanie:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Obydwa te czasowniki modalne mają podobne znaczenie i jeden może zastąpić drugi. Mogą być uważane za tak silne jak must.

Aczkolwiek, should jest używany częściej i jest mniej formalny niż ought toOught to prawie nigdy nie jest używane w formie pytającej i przeczącej.

Summary

Czasowniki modalne should oraz ought to wyrażają zobowiązanie lub radę. Po nich zawsze występuje bezokolicznik.

Różnią się użyciem pomimo tego, że obydwa mają podobne znaczenie.

 • Should jest używane częściej i jest mniej formalne.
 • Ought to jest bardzo częste w codziennym użyciu, szczególnie w formie przeczącej i pytającej i ogólnie jest formalne.

Na przykład:
—  “You should apologise.” / “You ought to apologise.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License