Unit 7.2

Should vs Ought to

Introduction

Zarówno  should jak i ought to  należą do grupy czasowników modalnych, które nie mogą występować samodzielnie, ale nadają dodatkowe znaczenie innym czasownikom i udzielają dodatkowych informacji.

Should  oraz ought to służą do wyrażania obowiązku, rad i rekomendacji.

Form

Should oraz ought to to czasowniki po których występuje bezokolicznik. Zawsze mają taką samą formę nawet w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Twierdzenie:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Przeczenie:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Pytanie:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Obydwa te czasowniki modalne mają podobne znaczenie i jeden może zastąpić drugi. Mogą być uważane za tak silne jak must.

Aczkolwiek, should jest używany częściej i jest mniej formalny niż ought toOught to prawie nigdy nie jest używane w formie pytającej i przeczącej.

Summary

Czasowniki modalne should oraz ought to wyrażają zobowiązanie lub radę. Po nich zawsze występuje bezokolicznik.

Różnią się użyciem pomimo tego, że obydwa mają podobne znaczenie.

 • Should jest używane częściej i jest mniej formalne.
 • Ought to jest bardzo częste w codziennym użyciu, szczególnie w formie przeczącej i pytającej i ogólnie jest formalne.

Na przykład:
—  “You should apologise.” / “You ought to apologise.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License