Unit 4.2

Przysłówki czasu

Introduction

Przysłówki [adverbs] to słowa, które modyfikują inne elementy w zdaniu. Mogą one dostarczać wielu dodatkowych informacji.

Przysłowki czasu [adverbs of time], które dostarczają informacji na temat tego, kiedy dane wydarzenie ma miejsce

Form

Przysłówki są zwykle umieszczane po czasownikach pomocniczych (to be/to have) lub przed innymi czasownikami.

Używamy przysłówków czasu opisać czas wydarzenia lub akcji.

Najczęściej używanymi są: nowyesterdaytonighttomorrowtodaysoonalreadylaterall daysince

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

Przysłówki czasu służą do pokazania, kiedy coś się wydarzyło lub kiedy ktoś coś zrobił. Niektóre przysłówki czasu mogą pokazywać, jak długo i jak często (częstotliwość) akcja miała miejsce.

Summary

Przysłówki czasu dostarczają informacji o czasie, kiedy coś się dzieje.

Te najczęściej używane to: nowyesterdaytonighttomorrowtodaysoonalreadylaterall daysince

Na przykład:
— “I’m studying now.” = Wykorzystujemy now, aby podkreślić fakt, że akcja odbywa się w momencie mówienia.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License