Unit 6.2

Przyimki Ruchu

Introduction

Przyimki to małe słowa, które łączą elementy w zdaniu. Są kluczowe, ponieważ zapewniają dodatkowe szczegóły mówiące o zdaniu.

Używamy przyimków ruchu by wyrazić ruch lub kierunki.

Form

Przyimki ruchu nie występują same, ale z innymi częściami zdania. Ich użycie zależy od.

 • Ruch do lub z danego miejsca: to, from, down, up, away from
 • Ruch z jednej strony na drugą: across, along
 • Zmiana pozycji: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Example

 1. Ruch do lub z danego miejsca
  • Northern wind goes to Turkey every winter.
  • My mother came from the garden.
  • The baby pig fell down the stairs.
  • I’m going up to the second floor to see the sky.
  • Get away from the olive trees!
 2. Ruch z jednej strony na drugą
  • Be careful when you go across the streets. It is snowing.
  • Every Sunday we go for a walk along the coast.
 3. Zmiana pozycji
  • My grandfather is coming into the garden.
  • My sister’s cat always jumps on/onto the table.
  • Your dog is out of your apartment right now.
  • Can you get off the bed and go to the supermarket, please?
  • The plane flies over the hill.
  • The subway runs under the street level.

Use

Przyimki ruchu są używane by pokazać ruch z jednego miejsca do drugiego. Mogą wyrażać:

 1. Ruch do lub z danego miejsca;
 2. Ruch z jednej strony na drugą;
 3. Zmiana pozycji.

Summary

Przyimki ruchu są używane by wyrażać ruch lub kierunki:

 • Ruch do lub z danego miejsca: tofromdownup, away from
 • Ruch z jednej strony na drugą: acrossalong
 • Zmiana pozycji: in/intoon/ontoout ofoffoverunder

Na przykład:
— “I go to Ibiza every summer.” = Używamy to by wyrazić zmianę położenia w celu dotarcia do konkretnego celu.
— “Be careful when you go across the streets.” = Używamy across by wyrazić zmianę położenia ze jednej strony na drugą przez ścieżkę.
— “My grandfather walks in/into the living room.” = Używamy in/into by wyrazić zmianę położenia by wejść do trójwymiarowej przestrzeni.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License