Unit 6.2

Judėjimo Prielinksniai

Prepositions

Prelinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia mums papildomos informacijos apie sakinį.

Vartojame judėjimo prielinksnius [prepositions of movement] norėdami išreikšti judėjimą ar kryptį.

Judėjimo prielinksniai neina vieni, bet kartu su kitais sakinio elementais. Jų vartojimas priklauso nuo:

 1. Judėjimo į ar iš vietos: tofromdownupaway from
 2. Judėjimo iš vienos pusės į kitą: acrossalong
 3. Pozicijos pasikeitimo: in/intoon/ontoout ofoffoverunder
 1. Judėjimas į ar iš vietos
  • Northern wind goes to Turkey every winter.
  • My mother came from the garden.
  • The baby pig fell down the stairs.
  • I’m going up to the second floor to see the sky.
  • Get away from the olive trees!
 2. Judėjimas iš vienos pusės į kitą
  • Be careful when you go across the streets. It is snowing.
  • Every Sunday we go for a walk along the coast.
 3. Pozicijos pasikeitimas
  • My grandfather is coming into the garden.
  • My sister’s cat always jumps on/onto the table.
  • Your dog is out of your apartment right now.
  • Can you get off the bed and go to the supermarket, please?
  • The plane flies over the hill.
  • The subway runs under the street level.

Judėjimo prielinksniai vartojami parodyti judėjimą iš vienos vietos į kitą. Jie nurodo:

 1. Judėjimą į ar iš vietos;
 2. Judėjimą iš vienos pusės į kitą;
 3. Pozicijos pasikeitimą.

Judėjimo prielinksniai [prepositions of movement] vartojami išreikšti judėjimą ar kryptį.

 • Judėjimą į ir iš vietos: to, from, down, up, away from
 • Judėjimą iš vienos pusės į kitą: across, along
 • Pozicijos pasikeitimą: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Pavyzdžiui:
— “I go to Ibiza every summer.” = Vartojame to išreikšti pozicijos pasikeitimą, kad pasiektumėme konkrečią paskirties vietą.
— “Be careful when you go across the streets.” = Vartojame across išreikšti pozicijos pasikeitimą iš vienos pusės į kitą, kad pereitume gatvę.

— “My grandfather walks in/into the living room.” = Vartojame in/into išreikšti pozicijos pasikeitimą įeidami į keturių sienų patalpą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book