Unit 8.2

May: Modalinis Veiksmažodis, išreiškiantis galimybę


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

May yra pagalbinis veiksmažodis, kuriuo išreiškiama kažkokio įvykio galimybė, taip pat prašant ar suteikiant leidimą.

Form

Modalinis veiksmažodis may turi tris pagrindines fromas. Taip pat šis veiksmažodis išlaiko tą pačią formą vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + may + verb + …

Subject may Verb
I/You may work
He/She/It may work
We/You/They may work

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + may + not + verb + …

Subject may + not Verb (infinitive)
I/You may not work
He/She/It may not work
We/You/They may not work

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
May + subject + verb + …?

May Subject Verb Question
Mark
May I/you work ?
May he/she/it work ?
May we/you/they work ?

Example

Teigiama forma

Nesame įsitikinę/tikri dėl kažkokio dalyko

 • I’m afraid I may be late.
 • Susana may come to see you tomorrow.
 • There may be too many people at the post office.

Suteikiant ar prašant leidimo

 • You may take this plate.
 • She may answer the phone.
 • They may travel by plane.

Išreiškiant norą ar viltį

 • May the force be with you.
 • May you both be happy together.
 • May we have rain this year.

Neigiama forma

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Klausiamoji forma

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

Use

Naudojame may teigiamoje formoje, kuomet:

 • Nesame įsitikinę/tikri dėl kažkokio dalyko;
 • Suteikiame ar pršome leidimo;
 • Išreiškiame norą ar viltį.

Naudojame may neigiamoje formoje, kuomet išreiškiame tam tikrą draudimą ar neaiškumą.

Naudojame may klausiamojoje formoje, kuomet norime kažko mandagiai paklausti.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] may išreiškia kažkokio įvykio galimybę, leidimą, norus bei viltis. Neigiama forma išreiškia draudimą ar netikrumą, o klausiamoji forma vartojama mandagiems prašymams.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka may ir veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka may not ir veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame may, kurį seka veiksnys ir veiksmažodis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “It may snow this winter.”
Neigiama f.: “It may not snow this winter.”
Klausiamoji f.: “May it snow this winter?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License