Unit 8.2

May: Modalinis Veiksmažodis, išreiškiantis galimybę

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

May yra pagalbinis veiksmažodis, kuriuo išreiškiama kažkokio įvykio galimybė, taip pat prašant ar suteikiant leidimą.

Form

Modalinis veiksmažodis may turi tris pagrindines fromas. Taip pat šis veiksmažodis išlaiko tą pačią formą vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + may + verb + …

SubjectmayVerb
I/Youmaywork
He/She/Itmaywork
We/You/Theymaywork

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + may + not + verb + …

Subjectmay + notVerb (infinitive)
I/Youmay notwork
He/She/Itmay notwork
We/You/Theymay notwork

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
May + subject + verb + …?

MaySubjectVerbQuestion
Mark
MayI/youwork?
Mayhe/she/itwork?
Maywe/you/theywork?

Example

Teigiama forma

Nesame įsitikinę/tikri dėl kažkokio dalyko

 • I’m afraid I may be late.
 • Susana may come to see you tomorrow.
 • There may be too many people at the post office.

Suteikiant ar prašant leidimo

 • You may take this plate.
 • She may answer the phone.
 • They may travel by plane.

Išreiškiant norą ar viltį

 • May the force be with you.
 • May you both be happy together.
 • May we have rain this year.

Neigiama forma

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Klausiamoji forma

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

Use

Naudojame may teigiamoje formoje, kuomet:

 • Nesame įsitikinę/tikri dėl kažkokio dalyko;
 • Suteikiame ar pršome leidimo;
 • Išreiškiame norą ar viltį.

Naudojame may neigiamoje formoje, kuomet išreiškiame tam tikrą draudimą ar neaiškumą.

Naudojame may klausiamojoje formoje, kuomet norime kažko mandagiai paklausti.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] may išreiškia kažkokio įvykio galimybę, leidimą, norus bei viltis. Neigiama forma išreiškia draudimą ar netikrumą, o klausiamoji forma vartojama mandagiems prašymams.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka may ir veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka may not ir veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame may, kurį seka veiksnys ir veiksmažodis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “It may snow this winter.”
Neigiama f.: “It may not snow this winter.”
Klausiamoji f.: “May it snow this winter?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book