Unit 8.2

May: Modaliniai Veiksmažodžiai, Išreiškiantys Galimybę

Modal Verbs


Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris eidamas vienas neturi reikšmės, tačiau gali modifikuoti pagrindinį veiksmažodį, pakeisdamas jo prasmę ir suteikdamas daugiau informacijos apie veiksmą.

May yra pagalbinis modalinis veiksmažodis, vartojamas išreikšti kažko galimybę, taip pat prašyti ar suteikti leidimą.

Form

May visada turi tokią pačią formą, net ir vienaskaitos trečiame asmenyje ir mes paprastai randame šią struktūrą trijose jos formose.

Teigiama

Teigiamos formos struktūra:
Subject + may + verb + …

SubjectmayVerb
I/Youmaywork
He/She/Itmaywork
We/You/Theymaywork

Neigiama

Neigiamos formos struktūra:
Subject + may + not + verb + …

Subjectmay + notVerb (infinitive)
I/Youmay notwork
He/She/Itmay notwork
We/You/Theymay notwork

Klausiamoji

Klausiamosios formos struktūra:
May + subject + verb + …?

MaySubjectVerbQuestion
Mark
MayI/youwork?
Mayhe/she/itwork?
Maywe/you/theywork?

Example

Teigiama

 1. Leidimas
  • You may take this plate.
  • She may answer the phone.
  • They may travel by plane.
 2.  Neaiškumas/galimybė
  • I’m afraid I may be late.
  • Susana may come to see you tomorrow.
  • There may be too many people at the post office.
 3. Išreikšti norą ar viltį
  • May the force be with you.
  • May you both be happy together.
  • May we have rain this year.

Neigiama

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Klausiamoji

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

Use

Vartojame mayteigiamoje formoje, kai norime:

 1. Duoti leidimą ar jo prašyti;
 2. Nesame tikri apie kažką;
 3. Išreikšti norą ar viltį.

Vartojame mayneigiamoje formoje, kai atsisakome leidimo ar išreiškiame neaiškumą.

Vartojame mayklausiamojoje formoje, kai norime mandagiai paklausti.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] may išreiškia leidimą, kažko galimybę, norus bei viltis. Neigiama forma išreiškia draudimą ar netikrumą, ir klausiamoji forma vartojama mandagiems prašymams.

Struktūros:

 • Teigiama: Subject + may + verb + …
 • Neigiama: Subject + may + not + verb + …
 • Klausiamoji: May + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: “It may snow this winter.”
— Neigiama: “It may not snow this winter.”
— Klausiamoji: “May it snow this winter?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book