Unit 10.2

Veiksmažodinės Frazės

Introduction

Veiksmažodinė frazė [phrasal verb] yra dviejų dalių struktūra, t.y. veiksmažodžio ir prielinksnio arba prieveiksmio. Pastarieji dažniausiai veiksmažodžiui suteikia kitą naują reikšmę.

Form

Veiksmažodinė frazė turi dvi dalis: pirmoji vadinama pagrindine, kurioje eina veiksmažodis; antroji susideda iš prieveiksmio arba prielinksnio, kuris seka pagrindinę dalį.

Veiksmažodinių frazių struktūra sakiniuose:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Yra keletas tam tikrų taisyklių tokiose veiksmažodinėse frazėse:

  • Veiksmažodžiai gali būti tranzityviniai, tai reiškia, kad po jų privalo būti objektas (papildinys);
  • Veiksmažodžiai gali būti netranzityviniai, tai reiškia, kad po jų neprivalo būti objektas (papildinys);
  • Kai kurios veiksmažodinės frazės gali būti atskiriamos, t.y. tarp jų galime įterpti objektą, tuo tarpu yra ir tokių, kuriose įterpti objekto negalime.

Dažniausiai naudojamos yra šios: come inget uplook forswitch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

Veiksmažodinės frazės dažniausiai turi visiškai kitokią reikšmę nei pats veiksmažodis, iš kurio jos yra sudarytos. Todėl yra labai sunku spręsti jų reikšmę iš žodžių, iš kurių yra sudaroma ši frazė.

Summary

Veiksmažodinė frazė [phrasal verb] yra veiksmažodžio ir prielinksnio arba veiksmažodžio ir prieveiksmio kombinacija.

Yra keletas tam tikrų taisyklių tokiose veiksmažodinėse frazėse:

  • Veiksmažodžiai gali būti tranzityviniai, tai reiškia, kad po jų privalo būti objektas (papildinys), arba netranzityviniai – po jų neprivalo būti objektas (papildinys);
  • Taip pat kai kurios veiksmažodinės frazės gali būti atskiriamos, t.y. tarp jų galime įterpti objektą, tuo tarpu yra ir tokių, kuriose įterpti objekto negalime.

Šių frazių reikšmės yra visiškai kitokios nei pagrindinio veiksmažodžio, tad negalime suprasti šių veiksmažodinių frazių prasmės žvelgdami tik į atskiras jų dalis.

Taip pat nėra jokios bendros taisyklės veiksmažodinėms frazėms sudaryti, dėl to turime jas išmokti atmintinai (come inlook afterturn off…).

Pavyzdžiui:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake up reiškia pažadinti objektą (šiuo atveju tai yra you =tave).
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up reiškia paminėti tam tikrą temą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License