Unit 10.2

Fraziniai Veiksmažodžiai

Verbs


Introduction

Frazinis veiksmažodis [phrasal verb] yra veiksmažodis, kuris susideda iš dviejų dalių: veiksmažodžio ir dalelytės. Dalelytė paprastai suteikia veiksmažodžiui naują reikšmę.

Form

Frazinis veiksmažodis turi dvi dalis: pirmoji dalis vadinama pagrindine, kurioje eina veiksmažodis; antroji dalis susideda iš prieveiksmio ar prielinksnio, kuris seka pagrindinę dalį.

Sakiniai, kuriuose yra frazinių veiksmažodžių, paprastai laikosi šių struktūrų:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Egzistuoja keletas taisyklių:

  • Kai kurie fraziniai veiksmažodžiai yra tranzityviniai, tai reiškia, kad po jų turi eiti objektas;
  • Kai kurie fraziniai veiksmažodžiai yra netranzityviniai, todėl po jų negali eiti objektas;
  • Kai kurie fraziniai veiksmažodžiai gali būti atskiriami ir tarp jų galima įterpti objektą, tuo tarpu kiti ne, todėl tarp kai kurių negalima įterpti objekto.

Dažniausiai vartojami: come inget uplook forswitch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

Fraziniai veiksmažodžiai paprastai turi visiškai skirtingą reikšmę nei veiksmažodžis, iš kurio jis sudarytas. Paprastai labai sunku suprasti frazinio veiksmažodžio reikšmę iš žodžių, iš kurių jis sudarytas.

Summary

Fraziniai veiksmažodžiai [phrasal verbs] yra mažos frazės, sudarytos iš veiksmažodžio ir prielinksnio ar veiksmažodžio ir prieveiksmio kombinacijos. Jų reikšmės visiškai skiriasi nuo originalaus veiksmažodžio ir mes negalime suprasti frazinio veiksmažodžio žiūrėdami į jo komponentus. Šiuo atžvilgiu nėra jokios taisyklės, todėl mes turime juos išmokti mintinai (come inlook afterturn off…).

Struktūros:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Pavyzdžiui:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake up reiškia pabudinti objektą (you).
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up reiškia paminėti temą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book