Unit 11.1

Wh- Klausimai Būtajame Laike

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Wh- klausimai [wh- questions] visuomet prasideda vienu iš wh- klausiamųjų žodžių [wh-question word] (klausiamuoju-santykiniu įvardžiu), kurie nurodo, kokią informaciją norime sužinoti.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Wh- Klausimai}

Juos taip pat galime naudoti su būtojo laiko formomis, kuomet norime užduoti klausimus apie praeitį.

Form

{Žiūrėti temą A1 lygyje Wh- Klausimai}

Būtajame laike (tiek paprastajame (Simple), tiek tęstiniame (Continuous)) nudojame būtojo laiko formų pagalbinius ar modalinius veiksmažodžius.

Būtojo laiko wh-klausimų struktūros:

 • Su pagalbiniu veiksmažodžiu:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb +…?
 • Su modaliniu veiksmažodžiu:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + modal verb + verb + …?
 • Be pagalbinio veiksmažodžio:
  What/Who + verb (past form) + …?
  Which/Whose + noun + verb (past form) + …?

Example

 1. When was the Second World War?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why did she move to London?
 4. Which course did you choose?
 5. What did the director tell you?
 6. Whose child was that?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How did you get there?

Use

{Žiūrėti temą A1 lygyje Wh- Klausimai}

Summary

Wh-klausimai [wh-questions] prasideda vienu iš wh- klausiamųjų žodžių [wh-question word]: what, when, where, which, who, whom, whose, why ir how. Šie žodeliai naudojami klausimų pradžioje.

Pavyzdžiui:
— “Where did you buy this coat?” = Where naudojamas atviram klausimui užduoti, kadangi galime pateikti daugybę atsakymų variantų.
♦ “Did you buy this coat in the new shop?” = Taip/ne klausimai [yes or no questions] reikalauja trumpų atsakymų, tokių kaip taip ar ne, todėl jie dar vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions].

PASTABA: Pagalbinis (be/have…) ar modalinis veiksmažodis (can/could/would…) eina po wh- klausiamųjų žodžių ir prieš veiksnį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book