Unit 11.1

Wh- Klausimai Būtajame Laike

Syntax


Introduction

Wh- klausimai [wh- questions] visada prasideda su vienu iš wh-klausimų žodžiu [wh- question word] (klausiamuoju įvardžiu [interrogative pronoun]), kuris nurodo kokios informacijos norima {pasižiūrėkite Wh- Klausimus, A1 Lygyje}.

Mes taip pat galime juos vartoti norėdami užduoti klausimus apie praeitį. 

Form

Wh- klausimų žodžiai yra: when, where, why, which, what, whose, who, whom ir how.

Paklausti klausimus apie praeitį, pakanka vartoti veiksmažodžio būtojo laiko formą.

 • Su pagalbiniu veiksmažodžiu:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb +…?
 • Be pagalbinio veiksmažodio:
  What/Who + verb (past form) + …?
  Which/Whose + noun + verb (past form) + …?
 • Su modaliniu veiksmažodžiu:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + modal verb + verb + …?

Example

 • Su pagalbiniu veiksmažodžiu
  • Where did you travel last year?
  • Why did you buy a new car?
  • What did you do yesterday?
 • Be pagalbinio veiksmažodžio
  • What broke the PC?
  • Who called the police?
  • Whose phone rang?
 • Su modaliniu veiksmažodžiu
  • How should he tell her he is a prince?
  • What could I do at that moment?
  • Why did you need to judge everyone?

Use

Vartojame wh-klausimų žodžius suformuoti klausimus apie praeitį.

Summary

Mes galime suformuoti klausimus apie praeitį pradedant vienu iš wh-klausimų žodžiu [wh- question words].

Jie yra: when, where, why, which, what, whose, who, whom ir how.

Pavyzdžiui:
— Su pagalbiniu veiksmažodžiu: “Where did you sleep last night?” = Paklausiame kurioje vietoje veiksmas vyko.
— Be pagalbinio veiksmažodžio: “Who programmed this software?” = Paklausiame veiksmo subjekto.
— Su modaliniu veiksmažodžiu: “When will you arrive?” = Paklausiame kokiu laiku veiksmas vyko.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book