Unit 11.1

Wh- jautājumi pagātnes formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Wh- jautājumi [wh- questions] vienmēr sakas ar vienu no wh- jautājumu vārdiem [wh- question words] (jautājumu vietniekvārdi), kas parāda to, kāda informācija ir nepieciešama {skatīties Wh- jautājumi, A1 līmenis}.

Kā arī tos var izmantot, lai uzdotu jautājumus par pagātni [past].

Form

Wh- jautājuma vārdi ir: when, where, why, which, what, whose, who, whom un how.

Lai uzdotu jautājumus par pagātni, ir svarīgi izvēlēties pareizu darbības vārda locījumu pagātnes formā:

 • Kopā ar palīgdarbības vārdu:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb + …?
 • Bez palīgdarbības vārda:
  What/Who + verb (past form) + …?
  Which/Whose + noun + verb (past form) + …?
 • Ar modālo darbības vārdu:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + modal verb + verb + …?

Example

 • Ar palīgdarbības vārdu
  • Where did you travel last year?
  • Why did you buy a new car?
  • What did you do yesterday?
 • Bez palīgdarbības vārda
  • What broke the PC?
  • Who called the police?
  • Whose phone rang?
 • Ar modālo darbības vārdu
  • How should he tell her he is a prince?
  • What could I do at that moment?
  • Why did you need to judge everyone?

Use

Wh- jautājumu vārdus var izmantot, lai veidotu jautājumus par pagātni.

Summary

Jautājumus par pagātni var izveidot, iesākot tos ar vienu no wh- jautājuma vārdiem [wh- question words].

Tie ir: when, where, why, which, what, whose, who, whom un how.

Piemēram:
— Ar palīgdarbības vārdu: “Where did you sleep last night?” = Tiek jautāts par vietu [place], kur notiek darbība.
— Bez palīgdarbības vārda: “Who programmed this software?” = Tiek jautāts par darbības izpildītāju [subject].
— Ar modālo darbības vārdu: “When will you arrive?” = Tiek jautāts par laiku [time], kad notiek darbība.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence