Unit 11.1

Wh- jautājumi pagātnes formā


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Wh- jautājumi [wh- questions] vienmēr sakas ar vienu no wh- jautājumu vārdiem [wh- question words] (jautājumu vietniekvārdi), kas parāda to, kāda informācija ir nepieciešama {skatīties Wh- jautājumi, A1 līmenis}.

Kā arī tos var izmantot, lai uzdotu jautājumus par pagātni [past].

Form

Wh- jautājuma vārdi ir: when, where, why, which, what, whose, who, whom un how.

Lai uzdotu jautājumus par pagātni, ir svarīgi izvēlēties pareizu darbības vārda locījumu pagātnes formā:

 • Kopā ar palīgdarbības vārdu:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb + …?
 • Bez palīgdarbības vārda:
  What/Who + verb (past form) + …?
  Which/Whose + noun + verb (past form) + …?
 • Ar modālo darbības vārdu:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + modal verb + verb + …?

Example

 • Ar palīgdarbības vārdu
  • Where did you travel last year?
  • Why did you buy a new car?
  • What did you do yesterday?
 • Bez palīgdarbības vārda
  • What broke the PC?
  • Who called the police?
  • Whose phone rang?
 • Ar modālo darbības vārdu
  • How should he tell her he is a prince?
  • What could I do at that moment?
  • Why did you need to judge everyone?

Use

Wh- jautājumu vārdus var izmantot, lai veidotu jautājumus par pagātni.

Summary

Jautājumus par pagātni var izveidot, iesākot tos ar vienu no wh- jautājuma vārdiem [wh- question words].

Tie ir: when, where, why, which, what, whose, who, whom un how.

Piemēram:
— Ar palīgdarbības vārdu: “Where did you sleep last night?” = Tiek jautāts par vietu [place], kur notiek darbība.
— Bez palīgdarbības vārda: “Who programmed this software?” = Tiek jautāts par darbības izpildītāju [subject].
— Ar modālo darbības vārdu: “When will you arrive?” = Tiek jautāts par laiku [time], kad notiek darbība.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence