Unit 4.2

Biežuma apstākļu vārdi

Adverbs

Apstākļu vārdi [adverbs] ir lietvārdi, kas darbojas kā citu teikuma locekļu pārveidotāji. Tie var sniegt dažādu informāciju.

Biežuma apstākļu vārdus [adverbs of frequency] izmanto, lai sniegtu informāciju par notikumu biežumu {skatīties Biežuma apstākļu vārdi, A1 līmenis}.

Apstākļu vārdi parasti atrodas pēc palīgdarbības vārdiem (to be/to have) vai pirms citiem darbības vārdiem.

Biežuma apstākļu vārdus izmanto, lai aprakstītu notikuma biežumu (noteikto un nenoteikto).

 • Bieži izmantojamie apstākļu vārdi ar nenoteikto biežumu ir: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Bieži izmantojamie apstākļu vārdi ar nenoteikto biežumu ir: daily, weekly, monthly, periodically, yearly
 • Apstākļu vārdi ar nenoteiktu biežumu
  • Now and then we go to the country.
  • I seldom go to the beach.
  • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
  • I frequently have headaches.
  • She exercises regularly.
  • They constantly feel bad.
 • Apstākļu vārdi ar noteiktu biežumu
  • You go shopping daily.
  • Martin has weekly visits from his mother.
  • We get social welfare payment monthly.
  • He periodically complains about his ex-wife.
  • I pay for the ambulance service yearly.

Biežuma apstākļu vārdus izmanto arī kā laika apstākļa vārdus, lai aprakstītu cik bieži kaut kas notiek.

Nenoteiktā biežuma apstākļu vārdus [adverbs of indefinite frequency] izmanto, lai izteiktu domu par biežumu, bet tie nevar parādīt informāciju par to, cik bieži kaut kas notiek.

Noteiktā biežuma apstākļu vārdus [adverbs of definite frequency] izmanto, lai izteiktu noteiktu biežuma skaitu ar kuru kaut kas notiek.

Biežuma apstākļu vārdi [adverbs of frequency] sniedz informāciju par notikuma biežumu.

 • Bieži izmantojamie nenoteiktie biežuma [indefinite frequency] apstākļu vārdi ir: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Bieži izmantojamie noteiktie biežuma [definite frequency] apstākļu vārdi ir: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Piemēram:
— “I seldom go to the gym.” = Teikuma priekšmets (I) iet uz trenažieru zāli tikai laiku pa laikam.
— “I’m periodically going to the gym.” = Teikuma priekšmets (I) bieži iet uz trenažieru zāli.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu