A few vai A little un Few vai Little

Apstākļu vārdu veidošana

Atgriezeniskie vietniekvārdi

Atkārtojums

Atkārtojums no 1. līdz 6. tēmai

Atkārtojums no 7. līdz 11. tēmai

Be going to

Bieži lietojamie īpašības vārdi un prievārdu kombinācijas

Biežuma apstākļu vārdi

Can un Could: spējas modālie vārdi

Cilvēku un vietu attieksmes vietniekvārdi

Darbības vārdi pirms ģerundijiem un vārdiem nenoteiksmē

For un Since Present Perfect laikā

Frāzes darbības vārds

Future Simple apgalvojuma formā

Future Simple jautājuma formā

Future Simple nolieguma formā

Have to: modālie pienākumu darbības vārdi

Īpašības vārdi darāmā un ciešamā kārtā

Īsu vispārīgu jautājumu veidošana

Jautājumi ar Like

Jautājumi ar Shall…?

Kustības prievārdi

Kvantitatīvie noteicēji

Laika apstākļu vārdi

Laika apstākļu vārdi Present Perfect laikā

Laika palīgteikumi

Laika prievārdi

May: spējas modālie vārdi

Metodes un veida prievārdi

Must: modālie pienākumu darbības vārdi

Nākotnes laiks ar Will vai Be going to

Nemainīgie daudzskaitļa lietvārdi

Nenoteiktie vietniekvārdi: Something un Nothing

Nesaskaitāmie lietvārdi

Nodoma nenoteiksmes forma

Nulles nosacījums

One un Ones

Ought to: modāls palīgdarbības vārds

Pagātnes divdabji

Pakāpes apstākļa vārdi

Past Continuous apgalvojuma formā

Past Continuous jautājumu formā

Past Continuous nolieguma formā

Pastiprinātāji un mīkstinātāji

Piederības prievārdi

Pirmais nosacījums

Present Continuous nākotnes laikā

Present Perfect apgalvojuma formā

Present Perfect jautājuma formā

Present Perfect nolieguma formā

Present Perfect un Past Simple laiki

Salīdzinājuma teikumi: As … as

Salīdzinājumi ar Like

Should vai Ought to

Should: modālie palīgdarbības vārdi

So that vai So … that

To be used to apgalvojuma formā

To be used to jautājuma formā

To be used to nolieguma formā

Veida apstākļa vārdi

Vietas apstākļa vārdi

Vietas prievārdi

Vietas prievārdi – papildinājums

Vietas un laika attieksmes vietniekvārdi

Wh- jautājumi pagātnes formā

Wh- jautājumu vārdi: Who…?