Unit 1.2Present Perfect un Past Simple laiki

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku present perfect izmanto, lai izteiktu pabeigtas darbības, kas notika pagātnē, bet ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē {skatīties Present Perfect, A2 līmenis}.

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notika un ir pabeigtas pagātnē {skatīties Past Simple, A1 līmenis}.

Laiki present perfect and past simple atšķiras pēc formas un nozīmes.

Form

Laikiem present perfect un past simple ir dažādas formulas trijās formās.

Apgalvojuma formas:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Nolieguma formas:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Jautājuma formas:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

Laiku present perfect izmanto, lai izteiktu īsas/ilgas nepabeigtas darbības, kā arī notikumus, pagātnes situācijas ar rezultātu tagadnē, to lieto kopā ar nepabeigtiem laika izteicieniem [unfinished time expressions] (this month, today, this year…).

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu īsas/ilgas pabeigtas darbības, kā arī notikumus, atkārtotus notikumus un paradumus, kas notika pagātnē, to lieto kopā ar pabeigtiem laika izteicieniem [finished time expressions] (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…).

Summary

Laiki present perfect un past simple atšķiras pēc nozīmes un formas.

Piemēram:
— “I have been to the cinema four times this month.” = Izmantojam present perfect formu to be, lai parādītu, ka runātājs iesāka darbību laika periodā, kas vēl nav beidzies (this month).
— “I went to the cinema four times last month.” = Izmantojam past simple formu to go, lai parādītu, ka runātājs ir pabeidzis darbību pagātnē (last month).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu