Unit 9.1

Pakāpes apstākļa vārdi


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Apstākļu vārdi [adverbs] ir izteicieni, kas darbojas kā teikuma locekļu pārveidotāji. Tie var sniegt daudz dažādas informācijas.

Pakāpes apstākļa vārdus [adverbs of degree] vai pastiprinātājus [intensifiers] izmanto, lai sniegtu informāciju par darbības vai īpašības vārda intensitāti [intensity] {skatīties Pakāpes apstākļu vārdi, A1 līmenis}.

Form

Pakāpes apstākļa vārdus parasti novieto pēc palīgdarbības vārdiem to be vai to have, pirms citiem darbības vārdiem vai citiem vārdiem, ko tie pārveido.

Kārtas

Vairākos gadījumos kārtas [regular] apstākļu vārdus iegūst, pievienojot -ly īpašības vārdiem. Bieži izmantojamie ir:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Nekārtas

Nekārtas [irregular] apstākļa vārdi neseko tam pašam likumam un vienkārši saglabā to pašu formu, kas ir īpašības vārdiem, piemēram:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Kārtas

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Nekārtas

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Pakāpes apstākļu vārdus izmanto, lai parādītu darbības, īpašības vārda vai cita apstākļa vārda intensitāti.

Summary

Pakāpes apstākļa vārdi [adverbs of degree] sniedz informāciju par darbības vai īpašības vārda intensitāti. Parasti tie ir novietoti pēc palīgdarbības vārdiem un pirms citiem darbības vārdiem vai vārdiem, ko tie pārveido.

Tie ir veidoti, pievienojot -ly īpašības vārda (barely, really, totally, completely, absolutely…).

Piemēram:
— “Absolute” ⇒ “I absolutely agree with you.” = Tas parāda darbības intensitāti.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Tas parāda īpašības vārda intensitāti.

Daži nekārtas [irregular] apstākļa vārdi vienkārši saglabā tādu pašu formu, kāda ir īpašības vārdiem (almost, enough, too, very, quite…).

Piemēram:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all” = Tas parāda darbības intensitāti.
Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Tas parāda īpašības vārda intensitāti.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence