Unit 10.2

Bieži lietojamie īpašības vārdi un prievārdu kombinācijas

Prepositions

Prievārdi [prepositions] ir svarīgi, jo tie sniedz papildus informāciju par teikumu.

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kas teikumā var būt novietoti divās dažādās vietās, lai pārveidotu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu. Daži īpašības vārdi var būt izmantoti tikai ar noteiktiem prievārdiem.

Bieži izmantojamie prievārdi, kuri seko noteiktie īpašības vārdiem ir at, for, of, to un in.

Īpašības vārdu piemēri, kas teikumos atrodas pirms šiem prievārdiem:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, grateful, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Afraid, ashamed, aware, bad, difficult, full, jealous, made, proud, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, engaged, friendly, grateful, limited, married, polite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …
 • At
  • The audience is angry at the musician.
  • She is good at drawing.
  • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.
 • For
  • I am very sorry for your loss.
  • Smoking is extremely bad for you.
  • The novel was too difficult for his class.
 • Of
  • The director is very proud of his movie.
  • Jason was ashamed of his behavior.
  • She is full of energy.
 • To
  • I think I’m a bit addicted to music.
  • He doesn’t feel connected to his country at all.
  • My sister is married to an English photographer.
 • In
  • I’m interested in modern art.
  • She is involved in promoting modern music.
  • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Daži prievārdi var sekot īpašības vārdiem, lai izteiktu kaut ko, tomēr nav gramatikas likumu par to, kā tos apvienot teikumā.

Prievārdi [prepositions] ir svarīgi, jo tie sniedz papildus informāciju par teikumu. Noteiktus īpašības vārdus var izmantot tikai ar noteiktiem prievārdiem. Nav likumu par šo tēmu, tāpēc šos vārdus vajag iegaumēt.

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famousknown, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Bad, difficult, full, jealous, madescared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, friendlylimitedpolite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Piemēram:
— “She is good at being a good friend.”
— “I am responsible for the adverts.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu