Unit 5.2

Nodoma nenoteiksmes forma

Verbs

To- nenoteiksmes formu [to-infinitive] var izmantot, lai izteiktu kaut kā nolūku (darbības mērķi).

To- nenoteiksme (to work) ir gandrīz tāda paša kā nulles nenoteiksme [zero infinitive] (work).

Lai iegūtu nolieguma [negative] formu, jāpievieno not pirms vārda nenoteiksmē (not to work).

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

To- nenoteiksmi izmanto pēc dažiem darbības vārdiem, lai izteiktu nozīmi, bet to nekad neizmanto pēc modāliem darbības vārdiem. Turklāt to neizmanto (ar vai bez to-) pēc prievārdiem.

To- nenoteiksmi [to-infinitive] izmanto, lai izteiktu kaut kā nozīmi. Lai veidotu nolieguma [negative] formu, jāpievieno not pirms to- nenoteiksmes.

Piemēram:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them.” = Teikuma priekšmets izsaka savu mērķi iet uz kinoteātri.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = Teikuma priekšmets izsaka savu mērķi neiet uz kinoteātri.

PIEZĪME: To neizmanto pēc modāliem darbības vārdiem, kā arī pēc prievārdiem (ar vai bez to-).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu