საწყისის გამოყენება მიზეზთან


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ჩვენ ვიყენებთ to-საწყისს  [to-infinitive], რათა გადმოვცეთ დანიშნულება (მოქმედების მიზეზი ან მიზანი).

Form

to-საწყისის სტრუქტურა (to work) თითქმის იგივეა, რაც ნულოვანი საწყისის [zero infinitive] (work).

უარყოფითი ფორმის ჩამოსაყალიბებლად ჩვენ ვუმატებთ ნაწილაკს  not (არა) საწყისის წინ (not to work).

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

ჩვენ ვიყენებთ to-საწყისის სტრუქტურას ზოგიერთ ზმნასთან, რათა გადმოვცეთ დანიშნულება. ეს კონსტრუქცია არ გამოიყენება მოდალურ ზმნებთან, ასევე წინდებულებთან (არც to- ნაწილაკით და არც მის გარეშე).

Summary

 to-საწყისის [to-infinitive] სტრუქტურას გამოიყენება დანიშნულების გადმოსაცემად. უარყოფითი [negative] ფორმის ჩამოსაყალიბებლად ჩვენ ვუმატებთ ნაწილაკს not (არა) საწყისის წინ (not to work).

მაგალითად:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them.” = სუბიექტი გამოხატავს თავის მიზანს, თავი აარიდოს კინო-თეატრში წასვლას.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = სუბიექტი გამოხატავს თავის მიზანს, არ წავიდეს კინო-თეატრში.

შენიშვნა: ეს ფორმა არ გამოიყენება მოდალურ ზმნებთან, ასევე წინდებულებთან (არც to- ნაწილაკით და არც მის გარეშე).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License