საწყისის გამოყენება მიზეზთან

Introduction

ჩვენ ვიყენებთ to-საწყისს  [to-infinitive], რათა გადმოვცეთ დანიშნულება (მოქმედების მიზეზი ან მიზანი).

Form

to-საწყისის სტრუქტურა (to work) თითქმის იგივეა, რაც ნულოვანი საწყისის [zero infinitive] (work).

უარყოფითი ფორმის ჩამოსაყალიბებლად ჩვენ ვუმატებთ ნაწილაკს  not (არა) საწყისის წინ (not to work).

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

ჩვენ ვიყენებთ to-საწყისის სტრუქტურას ზოგიერთ ზმნასთან, რათა გადმოვცეთ დანიშნულება. ეს კონსტრუქცია არ გამოიყენება მოდალურ ზმნებთან, ასევე წინდებულებთან (არც to- ნაწილაკით და არც მის გარეშე).

Summary

 to-საწყისის [to-infinitive] სტრუქტურას გამოიყენება დანიშნულების გადმოსაცემად. უარყოფითი [negative] ფორმის ჩამოსაყალიბებლად ჩვენ ვუმატებთ ნაწილაკს not (არა) საწყისის წინ (not to work).

მაგალითად:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them.” = სუბიექტი გამოხატავს თავის მიზანს, თავი აარიდოს კინო-თეატრში წასვლას.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = სუბიექტი გამოხატავს თავის მიზანს, არ წავიდეს კინო-თეატრში.

შენიშვნა: ეს ფორმა არ გამოიყენება მოდალურ ზმნებთან, ასევე წინდებულებთან (არც to- ნაწილაკით და არც მის გარეშე).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License