შედარებითი წინადადება: As … as


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

შედარებები [Comparisons] ზედსართავებთან [adjectives] და ზმნიზედებთან [adverbs] გამოიყენება ადამიანების, მოქმედებისა და საგნების შესადარებლად და მათ შორის თანასწორობისა და უთანასწორობის გამოსახატავად.

თანასწორობის შედარება [comparative of equality] (as…as როგორც წინადადება) გამოიყენება იმავე მიზნით.

{იხილეთ შედარებები ზედსართავებსა და ზმნიზედებთან,  A1 დონე}

Form

ამ შედარებით სტრუქტურას (as…as როგორც წინადადება) აქვს სამი ფორმა. 

მტკიცებითი ფორმა:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

უარყოფითი ფორმა:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

კითხვითი ფორმა:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. იდენტური საგნები
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum´s.
 2. განსხვავებული საგნები
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. ინფორმაციის მოთხოვნა თანასწორობა/უთანასწორობის შესახებ
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

ჩვენ ვიყენებთ თანასწორობის შედარებით სტრუქტურას (as…as როგორც წინადადება) შემდეგ სიტუაციებში:

 1. იდენტურ საგნებზე საუბრისას (მტკიცებითი);
 2. განსხვავებულ საგნებზე საუბრისას (უარყოფითი);
 3. ინფორმაციის მოთხოვნა თანასწორობა/უთანასწორობის შესახებ (კითხვითი).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ თანასწორობის შედარებით [comparative of equality] ტრუქტურას (as…as როგორც წინადადება), რათა ხაზი გავუსვათ თანასწორობას ან უთანასწორობას საგნებს, ადამიანებსა და მოქმედებებს შორის. 

 • მტკიცებითი:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • უარყოფითი:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • კითხვითი:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

მაგალითად:
— მტკიცებითი: “My doll is as lovely as yours.”
— უარყოფითი: “My doll is not as lovely as yours.”
— კითხვითი: “Is my doll as lovely as yours?

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License