პირველი პირობითი კილო


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

პირობითი წინადადება [conditional sentence] ძირითადად შედგება ორი ნაწილისგან: if-წინადადება (პირობიანი წინადადება) რომელიც გარკვეულ პირობას გამოხატავს და მთავარი წინადადება [main clause], რომელიც ამ პირობის შედეგს აჩვენებს.

პირველი პირობითი [First conditional] გამოიყენება მომავალი პირობებისა და შედეგების საჩვენებლად, იგი ასევე გამოხატავს სიტუაციებს, რომლებიც შესაძლოა მოხდეს.

Form

პირობითთან წინადადებაში ახლანდელ მარტივ დროს ვიყენებთ მხოლოდ if-ნაწილისთვის (მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვსაუბრობთ სამომავლო პირობებზე), შედეგებზე საუბრისას გამოიყენება მომავალი მარტივი დრო.

წინადადების წყობა არ ცვლის მნიშვნელობას, ამ გამონათქვამთა ჩამოყალიბება შეგვიძლია ორი გზით:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

ან

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

პირობითი გამოიყენება ფაქტებისა და საგნებისთვის, რომლებიც, როგორც წესი, შესაძლებელია მოხდეს მომავალში

  • if გამოიყენება პირობებისა და შედეგების გამოსახატავად მომავალში;
  • If გამოიყენება, როცა გვსურს ვთქვათ, რომ პირობა შესაძლოა ასრულდეს.

Summary

პირობითი წინადადება შედგება ორი ნაწილისგან: if-წინადადება (პირობა) და მთავარი წინადადება [main clause] (პირობის შედეგი).

პირველი პირობითი [first conditional] გამოიყენება ისეთი პირობებისთვის, რომელთა ასრულებაშიც დარწმუნებულნი არ ვართ, მაგრამ მათი მოხდენის შანსი დიდია. იგი ასევე გამოხატავს სიტუაციებს, რომელთა მოხდენაც მომავალთანაა დაკავშირებული.

If= პირობა შეიძლება ასრულდეს უცაბედად;

სტრუქტურა ასეთია:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

მაგალითად:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = წინადადების პირველი ნაწილი არის პირობა, რომელიც იწვევს შედეგს და ეს შედეგი გამოხატულია წინადადების მეორე ნაწილში.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = წინადადების პირველი ნაწილი არის შედეგი, რომლის გამომწვევი პირობა გამოხატულია წინადადების მეორე ნაწილში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License