Unit 4.1

First Conditional


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Koşul kipiyle kurulmuş bir cümle iki parçadan oluşur: Bir durumdan bahseden if clause ve o durumun sonucundan bahseden koşul cümlesi [conditional sentence].

Gelecek durumlardan ve sonuçlarından veya gelecekte kesin olarak olacak şeylerden bahsederken First Conditional yapısı kullanılır.

Form

First Conditional kipinde cümlenin if kısmında Şimdiki Zaman kullanılırken; (gelecekteki bir durumdan bahsetsek de) ve  cümlede durumun sonuçlarından bahseden ikinci kısmında ise Gelecek Zaman kullanılır.

Cümlede hangi parçanın daha önce geldiği anlamı değiştirmemektedir; bu nedenle bu ifadeyi kurmanın iki farklı yolu vardır:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Şimdiki Zaman , Gelecek Zaman

veya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Gelecek Zaman if + Şimdiki Zaman

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

First Conditional gelecekte olma olasılığı bulunan şeylerde kullanılır.

  • Gelecekte olabilecek durumları ve bu durumların sonuçlarını anlattmak  için if kalıbını kullanırız;
  • Bir durumun gerçekleşebileceği belirtilmek isteniyorsa da If kalıbı kullanılır.

Summary

Conditional ile yapılan bir cümle iki parçadan oluşmaktadır: bir durumu anlatan “if-clause” [veya conditional clause], bu durumun sonucunu gösteren ana cümle [main clause].

First Conditional
kipi bahsedilen durumun kesin bir sonucu olmasa da büyük bir ihtimalle gelecekte gerçekleşecekse kullanılır. Bu ifade çeşidi aynı zamanda gelecekte bir şekilde olacak olan olayların anlatılmasında kullanılır.

*If = Bahsedilen durum hemen gerçekleşebilir.

Bu yapıyı oluşturabilmek için iki farklı yol vardır:
If + şimdiki Zaman + , + gelecek zaman
gelecek zaman + if + şimdiki Zaman

Örnek:
“I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” =  Cümlenin ikinci parçasında verilen koşulun sonucu ilk parçada verilmiştir.
If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Cümlenin ilk kısmında  verilen koşul ikinci kısımda belirtilen sonucu doğurmaktadır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans