Unit 4.1

First Conditional


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Koşul kipiyle kurulmuş bir cümle iki parçadan oluşur: Bir durumdan bahseden if clause ve o durumun sonucundan bahseden koşul cümlesi [conditional sentence].

Gelecek durumlardan ve sonuçlarından veya gelecekte kesin olarak olacak şeylerden bahsederken First Conditional yapısı kullanılır.

Form

First Conditional kipinde cümlenin if kısmında Şimdiki Zaman kullanılırken; (gelecekteki bir durumdan bahsetsek de) ve  cümlede durumun sonuçlarından bahseden ikinci kısmında ise Gelecek Zaman kullanılır.

Cümlede hangi parçanın daha önce geldiği anlamı değiştirmemektedir; bu nedenle bu ifadeyi kurmanın iki farklı yolu vardır:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Şimdiki Zaman , Gelecek Zaman

veya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Gelecek Zaman if + Şimdiki Zaman

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

First Conditional gelecekte olma olasılığı bulunan şeylerde kullanılır.

  • Gelecekte olabilecek durumları ve bu durumların sonuçlarını anlattmak  için if kalıbını kullanırız;
  • Bir durumun gerçekleşebileceği belirtilmek isteniyorsa da If kalıbı kullanılır.

Summary

Conditional ile yapılan bir cümle iki parçadan oluşmaktadır: bir durumu anlatan “if-clause” [veya conditional clause], bu durumun sonucunu gösteren ana cümle [main clause].

First Conditional
kipi bahsedilen durumun kesin bir sonucu olmasa da büyük bir ihtimalle gelecekte gerçekleşecekse kullanılır. Bu ifade çeşidi aynı zamanda gelecekte bir şekilde olacak olan olayların anlatılmasında kullanılır.

*If = Bahsedilen durum hemen gerçekleşebilir.

Bu yapıyı oluşturabilmek için iki farklı yol vardır:
If + şimdiki Zaman + , + gelecek zaman
gelecek zaman + if + şimdiki Zaman

Örnek:
“I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” =  Cümlenin ikinci parçasında verilen koşulun sonucu ilk parçada verilmiştir.
If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Cümlenin ilk kısmında  verilen koşul ikinci kısımda belirtilen sonucu doğurmaktadır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans