Unit 9.1

Adverbs of Place

Adverbs

Adverbs tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar.

Bir olayın yer aldığı yer hakkında bilgi veren zarflara Adverbs of Place denir.

EXTRA: Adverbs = Zarflar; Adverbs of Place = Yer Zarfları.

Temel Adverbs of Place aşağıdaki gibidir: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

 • A packet of flour was here yesterday.
 • He was there at the bar 2 minutes before.
 • The non alcoholic drinks are downstairs.
 • They are sitting upstairs.
 • I stay inside have a warm meal when the weather is bad.
 • Everybody is outside.
 • Stay indoors and don’t ask questions.

Adverbs of Place bahsedilen olayın yeri hakkında bilgi verirler. Genellikle ana fiilden ya da bir nesneden sonra gelirler. Adverbs of Place diğer sıfatları veya zarfları etkilemezler.

 1. Downstairs (daha aşağıda yer alan bir katta bulunan yer);
 2. Outside (bir şeyin dış katmanı);
 3. Here (bu noktada);
 4. Indoors (binanın içinde);
 5. Abroad (yabancı ülkelerde);
 6. Upstairs (merdivenlerden yukarı, daha yukarıda yer alan bir kat);
 7. Inside (bir şeyin iç kısmı);
 8. There (o yerde);
 9. Outdoors (açık havada);
 10. Anywhere (herhangi bir yerde).

Adverbs tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar.
Bir olayın yer aldığı yer hakkında bilgi veren zarflara Adverbs of Place denir.

Temel Adverbs of Place şunlardır: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Örneğin:
— “He pushed his father downstairs.“= Olayın nerede gerçekleştiğini belirtiyor.
— “Let’s fight outside.”= Olayın nerede gerçekleştiğini belirtiyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book