Unit 9.1

Yer Zarfları

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Zarflar [adverbs] tümcedeki diğer ögelerin niteleyicileri olarak görev alırlar. Cümlede geniş çapta bilgi sağlarlar.

Bir olayın gerçekleştiği yer hakkında bilgi veren zarflara Yer Zarfları [Adverbs of Place] denir.

Form

Temel Yer Zarfları belirleyiler ya dasıfat/zarf olarak kullanılmazlar. Genellikle ana fiilden ya da bir nesneden sonra gelirler.
Temel yer zarfları: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Example

  • A packet of flour was here yesterday.
  • He was there at the bar 2 minutes before.
  • The non alcoholic drinks are downstairs.
  • They are sitting upstairs.
  • I stay inside and have a warm meal when the weather is bad.
  • Everybody is outside.
  • Stay indoors and don’t ask questions.

Use

Yer Zarfları  bahsedilen olayın yeri hakkında bilgi verirler.

Summary

Bir olayın yer aldığı yer hakkında bilgi veren zarflara Yer Zarfları [Adverbs of Place] denir. Cümledeki diğer belirleyiciler kadar önemlidirler.

Temel Yer Zarfları şunlardır: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Örnek:
— “Are you looking for a vegetarian sandwich? It’s here.” = Burada here bir şeyin yerini belirtmek için kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book