Unit 9.1

Adverbs of Place

Adverbs

Adverbs – вирази,які мають функцію модифікаторів інших елементів речення.Вони можуть надавати широкий спектр інформації..

Ті,які надають інформацію про місце, де відбувається подія,називаються Adverbs of Place.

EXTRA: Adverbs = Прислівники; Adverbs of Place = Прислівниками місця.

Below the main Adverbs of Place:
here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

 • A packet of flour was here yesterday.
 • He was there at the bar 2 minutes before.
 • The non alcoholic drinks are downstairs.
 • They are sitting upstairs.
 • I stay inside and have a warm meal when the weather is bad.
 • Everybody is outside.
 • Stay indoors and don’t ask questions.

Adverbs of Place надає інформацію про місце розташування. Ми зазвичай ставимо їх після головного дієслова або після об’єкту. Прислівники місця не змінюють інших прикметників або прислівників.

 • Downstairs (розміщений на нижчому поверсі);
 • Outside (зовнішня сторона чогось);
 • Here (в цій точці);
 • Indoors (в будинку;
 • Abroad (в іноземній країні);
 • Upstairs (вгору по сходах,на верхньому поверсі);
 • Inside (внутрішня сторона чогось);
 • There (в тому місці);
 • Outdoors (на відкритому повітрі);
 • Anywhere (в будь-якому місці).

Прислівники є важливими, оскільки вони змінюють інші елементи в реченні.В англійській мові, прислівники надають інформацію про місце, де відбувається подія  і їх називають Adverbs of Place.

Основними прислівниками ступеня є: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Наприклад:
— “He pushed his father downstairs.” = Показує місце, де відбувається подія.
— “Let’s fight outside.” = Показує місце,де відбувається подія.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book