Unit 3.2

Past Continuous Interrogative

Tenses

Past Continuous або Progressive -це час, який вживається для вираження ситуацій ,які трапилися в минулому і відбувалися в будь-який момент протягом певного періоду.

При вираженні у Запитальній формі, вживається для утворення питань про речі, які відбулися у минулому.

Past Continuous або Progressive дієслова to work у Запитальній формі має таку структуру:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?
 1. довша дія перервана коротшою
  • Was I running in the park when you sent me that message?
  • Was she doing sport when I called her?
  • Were they watching TV when she got back from work?
 2. подія, яка сталася у точний час у минулому
  • Was I running in the park at 9 o’clock?
  • Was she doing sport when I called her at 11:45?
  • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?
 3. безперервна дія, яка відбувалася тривалий час
  • Was I running?
  • Was he crossing the road?
  • Were we watching TV during our break?
 4. тривалість певного періоду часу у минулому
  • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
  • Was she doing sport every day last year to prepare for the race?
  • Were they watching TV all day when they were teenagers?
 5. минулі одночасні дії
  • Was I running while she was walking?
  • Was she doing sport while her mother was cooking?
  • Were we talking while the kids were watching TV?
 6. послідовність дій, які відбулися у минулому
  • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
  • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
  • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?
 7. повторювана або набридлива дія
  • Was I always going late to class?
  • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
  • Were they always watching TV on high volume late at night?

Вживається Past Continuous для вираження подій або діяльностей, які відбувалися у минулому. Зазвичай ми хочемо показати, що дії тривали протягом певного часу.
Past Continuous вживається у таких випадках:

 1. довша дія перервана неочікуваною коротшою (щось раптово стається поки інша довша подія вже відбувалася);
 2. подія, яка відбувалася у точний час у минулому (подія, яка відбувалася у точний час у минулому (виражаючи дату, годину або надану певну часову інформацію про подію, яка відбувалася у минулому);
 3. безперервна дія, яка відбувалася (подія відбувалася у минулому протягом тривалого періоду часу);
 4. тривалість певного періоду часу у минулому (подія відбувалася у минулому протягом тривалого часу);
 5. минулі одночасні дії (щось відбувається у той самий час з іншою дією);
 6. послідовність дій, які відбувалися у минулому (як правило вживається для опису ситуації у котрій різні події відбуваються у той самий час);
 7. повторювана або набридлива дія (із виразом always або схожі вирази які висловлюють ідею повторюваної події).

Вживається Past Continuous коли ми хочемо виразити ситуації, які відбулися у минулому і відбуваються кожного разу протягом певного періоду часу. При вживанні у Запитальній формі, можна вжити його для утворення питань про речі, які відбувалися у минулому.

Past Continuous у Запитальній формі має таку структуру:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …? (e.g. Was I playing?).

Наприклад:
Was I playing football when the phone rang?” = Вживається Past Continuous для того щоб запитати про безперервну ситуацію? яка відбувалася протягом певного часу.
— “Did I play football?” = У цьому випадку, вживаючи Past Simple, ми запитуємо про дію? яка почалася і закінчилася у минулому.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book