Unit 3.2

Past continuous v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Trajni preteklik (ali progresivni) [past continuous or progressive] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, ki so se zgodile v preteklosti in so potekale v kateremkoli trenutku nekega časovnega obdobja.

Ko so v vprašalni obliki, sprašujejo nekaj glede stvari, ki so se dogajale v preteklem časovnem obdobju.

Form

Past continuous v vprašalni obliki ima strukturo:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

 • Was/were: past simple glagola to be.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

 1. Daljše dejanje, ki poteka v ozadju, in ki ga prekine krajše dejanje
  • Was I running in the park when you sent me that message?
  • Was she doing sport when I called her?
  • Were they watching TV when she got back from work?
 2. Dogodek, ki je potekal ob točno določenem času v preteklosti
  • Was I running in the park at 9 o’clock?
  • Was she doing sport when I called her at 11:45?
  • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?
 3. Neprekinjeno dejanje, ki je nekaj časa potekalo
  • Was I running?
  • Was he crossing the road?
  • Were we watching TV during our break?
 4. Dolžina časovnega obdobja v preteklosti
  • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
  • Was she doing sport every day last year to prepare for the race?
  • Were they watching TV all day when they were teenagers?
 5. Pretekla sočasna dejanja
  • Was I running while she was walking?
  • Was she doing sport while her mother was cooking?
  • Were we talking while the kids were watching TV?
 6. Zaporednost dejanj, ki so se zgodila v preteklosti
  • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
  • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
  • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?
 7. Ponavljajoče se ali nadležno dejanje
  • Was I always going late to class?
  • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
  • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

Past continuous v vprašalni obliki uporabljamo, ko sprašujemo o dogodkih ali dejanjih, ki so potekala v preteklosti. Ponavadi želimo pokazati, da so trajala dlje časa.

Past continuous uporabljamo v naslednjih primerih:

 1. Daljše dejanje v ozadju, ki ga prekine nepričakovano krajše dejanje (nenadoma se nekaj zgodi, medtem ko drugo daljše dejanje že poteka);
 2. Dogodek, ki je potekal v točno določenem času v preteklosti (izraženi so datum, ura ali specifične informacije o dogodku, ki je potekal v preteklosti);
 3. Neprekinjeno dejanje, ki je potekalo nekaj časa (dogodek, ki je dalj časa potekal v preteklosti);
 4. Dolžina časovnega obdobja v preteklosti (dogodek, ki je dalj časa potekal v preteklosti);
 5. Pretekla istočasna dejanja (dva dogodka sta se zgodila istočasno);
 6. Zaporednost dejanj v preteklosti (ponavadi uporabljamo za opis situacij, v katerih je več dogodkov potekalo istočasno);
 7. Ponavljajoče se ali nadležno dejanje (z always ali s podobnimi izrazi, ki namigujejo na idejo ponavljajočega se dogodka).

Summary

Trajni preteklik [past continuous] v vprašalni obliki uporabljamo za spraševanje o situacijah, ki so se zgodile v preteklosti in so potekale v vsakem trenutku nekega časovnega obdobja.

Struktura je:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

Na primer:
— “Was I playing football when the phone rang?” = Past continuous uporabljamo zato, da vprašamo, ali je bilo kaj prekinjeno, ko je zazvonil telefon.
♦ “Did I play football?” = Past simple uporabljamo, ko sprašujemo o dejanju, ki se je začelo in končalo  v preteklosti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License