Unit 11.1

Wh- vprašalne besede: Who…?


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Wh- vprašanja [wh- questions] se vedno začnejo na eno od wh- vprašalnih besed [question words] (vprašalni zaimki [interrogative pronouns]), ki pokažejo, kakšna vrsta informacij je zaželjena {glej Wh- vprašanja, stopnja A1}.

Zaimek who uporabljamo, ko sprašujemo po osebku dejanja.

Form

Zaimek who je vprašalni zaimek, ki sovpada s tretjo osebo ednine in se obnaša kot osebek v povedi.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Who uporabljamo za spraševanje po osebku dejanja.

Summary

Who je wh- vprašalna beseda [question word], ki jo uporabljamo za spraševanje po osebku dejanja. Ta zaimek sovpada s tretjo osebo ednine in se obnaša kot osebek v povedi.

Na primer:
— “Who wants ice cream?” = Who uporabimo, ko nekoga sprašujemo glede nečesa.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License