Unit 11.1

Wh- vprašalne besede: Who…?

Introduction

Wh- vprašanja [wh- questions] se vedno začnejo na eno od wh- vprašalnih besed [question words] (vprašalni zaimki [interrogative pronouns]), ki pokažejo, kakšna vrsta informacij je zaželjena {glej Wh- vprašanja, stopnja A1}.

Zaimek who uporabljamo, ko sprašujemo po osebku dejanja.

Form

Zaimek who je vprašalni zaimek, ki sovpada s tretjo osebo ednine in se obnaša kot osebek v povedi.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Who uporabljamo za spraševanje po osebku dejanja.

Summary

Who je wh- vprašalna beseda [question word], ki jo uporabljamo za spraševanje po osebku dejanja. Ta zaimek sovpada s tretjo osebo ednine in se obnaša kot osebek v povedi.

Na primer:
— “Who wants ice cream?” = Who uporabimo, ko nekoga sprašujemo glede nečesa.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License