Unit 8.1

Vprašanja z like

Introduction

Like kot glagol uporabljamo za izražanje stvari, ki nas veselijo in v katerih uživamo.

Like lahko uporabljamo tudi kod predlog za tvorjenje vprašanj.

Form

Besedo like lahko na različne načine uporabljamo za tvorjenje vprašanj.

Example

 1. Osebnost ali karakteristike nečesa
  • What is the microwave like?
  • What was the building like?
 2. Hobiji
  • What do you like doing in the house?
  • What do your mother like doing in her leisure?
 3. Zunanja podoba
  • What does the detached house look like?
  • How do the corridors look like?
 4. Preference
  • What would you like to do this Thursday?
  • What would you like to eat?

Use

Like lahko uporabljamo za tvorjenje vprašanj o:

 1. Osebnosti ali karakteristikah nečesa;
 2. Hobijih;
 3. Zunanji podobi (skupaj z glagolom to look);
 4. Preferencah.

Summary

Like uporabljamo za tvorjenje vprašanj o osebnosti, karakteristikah nečesa, hobijih, zunanji podobi (z glagolom to look) in preferencah.

Na primer:
— “What does the guest room look like?” = Like uporabljamo za tvorjenje vprašanj o fizičnem izgledu nečesa.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License