Unit 10.2

Pogoste kombinacije pridevnikov in predlogov

Introduction

Predlogi [prepositions] so pomembni, ker dodajajo podrobnosti o povedi.

Pridevniki [adjectives] so določniki, ki lahko stojijo na dveh različnih mestih v povedi, kjer opisujejo osebo ali stvar. Nekatere pridevnike lahko uporabljamo samo z določenimi predlogi.

Form

Najpogosteje rabljeni predlogi, ki sledijo določenim pridevnikom, so: at, for, of, to in in.

Primeri pridevnikov, ki v povedi stojijo pred temi predlogi, so:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, grateful, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Afraid, ashamed, aware, bad, difficult, full, jealous, made, proud, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, engaged, friendly, grateful, limited, married, polite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Example

 • At
  • The audience is angry at the musician.
  • She is good at drawing.
  • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.
 • For
  • I am very sorry for your loss.
  • Smoking is extremely bad for you.
  • The novel was too difficult for his class.
 • Of
  • The director is very proud of his movie.
  • Jason was ashamed of his behavior.
  • She is full of energy.
 • To
  • I think I’m a bit addicted to music.
  • He doesn’t feel connected to his country at all.
  • My sister is married to an English photographer.
 • In
  • I’m interested in modern art.
  • She is involved in promoting modern music.
  • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Use

Nekateri predlogi lahko sledijo določenim pridevnikom, da bi nekaj izrazili, ni pa nobenih slovničnih pravil o tem, kako jih kombinirati v povedi.

Summary

Predlogi so pomembni, ker dodajajo informacije o povedi. Nekatere pridevnike lahko uporabljamo le z določenimi predlogi. Ne obstaja pravilo o tej temi, zaradi česar se jih moramo naučiti na pamet.

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famousknown, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Bad, difficult, full, jealous, madescared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, friendlylimitedpolite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Na primer:
— “She is good at being a good friend.”
— “I am responsible for the adverts.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License