Unit 2.1


Future simple v trdilni obliki

Verbs

Prihodnjik je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje prihodnjih dogodkov. Enostavni prihodnjik [future simple] uporabljamo za izražanje napovedi, prepričanj in namenov, ki se vežejo na prihodnost.

Ko je izražen v trdilni obliki, glagol potrjuje nekaj glede osebka.

Future simple ima v trdilni obliki naslednjo strukturo:
Subject + will + verb + …

 • Kratke verzije trdilnih oblik so: I’ll – you’ll – he’ll…
SubjectwillVerb
I/You/He/She/Itwillwork
We/You/Theywillwork
 1. Obljube
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. Spontane odločitve
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3. Upanja/mnenja/napovedi
  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Future simple trdilni obliki uporabljamo za izražanje:

 1. Obljub;
 2. Spontanih odločitev;
 3. Upanj, mnenj ali napovedi.

Enostavni prihodnjik [future simple] v trdilni obliki uporabljamo za potrjevanje napovedi, prepričanj in namenov glede prihodnosti, in ko smo prepričani, da se bodo ti dogodki zgodili.

Struktura je:
Subject + will + verb + …

Na primer
— “I will go to the supermarket at 7.” = Future simple uporabimo, ker izražamo namen za prihodnost.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book