Unit 10.2

Frazni glagoli

Introduction

Frazni glagol [phrasal verb] je dvodelni glagol, sestavljen iz glagola in iz nesklonljive besede. Ta ponavadi glagolu da čisto nov pomen.

Form

Frazni glagol ima dva dela: prvi del se imenuje osnova, to je glagol, drugi del pa je sestavljen iz prislova ali predloga, ki sledi osnovi.

Povedi, ki vsebujejo frazne glagole, imajo ponavadi naslednji strukturi:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Nekaj pravil:

  • Nekateri frazni glagoli so prehodni, kar pomeni, da jim mora slediti predmet;
  • Nekateri frazni glagoli so neprehodni, kar pomeni, da jim predmet ne more slediti;
  • Nekateri frazni glagoli so ločljivi, kar pomeni, da lahko postavimo predmet mednje; drugi niso, kar pomeni da tega ne moremo storiti.

Najpogosteje rabljeni so: come in, get uplook for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

Frazni glagoli imajo ponavadi popolnoma drugačen pomen od glagola, ki ga vsebujejo. Običajno je iz besed, ki sestavljajo frazni glagol, zelo težko izluščiti pomen.

Summary

Frazni glagoli so majhne besedne zveze, sestavljene iz kombinacij bodisi glagola in predloga, bodisi glagola in prislova. Njihovi pomen so popolnoma drugačni od originalnih pomenov glagolov; pomena fraznega glagola ne moremo dojeti, če si zgolj pogledamo njegove komponente. Glede tega ni nobenega pravila, zato se jih moramo naučiti na pamet (come in, look after, turn off…).

Strukturi sta:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Na primer:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake someone up pomeni spraviti predmet (you) v budno stanje.
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up pomeni omeniti neko temo.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License