Unit 10.2

Frāzes darbības vārds


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Frāzes darbības vārds [phrasal verb] ir darbības vārds, kas sastāv no divām daļām, no darbības vārda un cita vārda daļas. Parasti izmantotā vārda daļa piešķir darbības vārdam pavisam jaunu nozīmi.

Form

Frāzes darbības vārdam ir divas daļas: pirmo daļu sauc par pamatu, tajā atrodas darbības vārds; otrā daļa sastāv no apstākļa vārda vai prievārda, kas seko frāzes pamatam.

Teikumiem, kas sastāv no frāzes darbības vārdiem parasti ir sekojošas formulas:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Ir daži noteikumi:

  • Daži frāzes darbības vārdi ir pārejoši [transitive], tas nozīmē, ka aiz tiem jābūt pieminētam teikuma priekšmetam;
  • Daži frāzes darbības vārdi ir nepārejoši [intransitive], tāpēc aiz tiem nav jāliek teikuma priekšmets;
  • Dažus frāzes darbības vārdus var sadalīt, teikuma priekšmetu var likt to vidū, tomēr citus sadalīt nevar, šajos gadījumos teikuma priekšmetu nedrīkst novietot divu daļu starpā.

No tiem bieži izmantojamie ir: come in, get uplook for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

Frāžu darbības vārdu nozīmes parasti ir pilnīgi atšķirīgas to veidojošo darbības vārdu nozīmes. Parasti it ļoti sarežģīti saprast frāzes darbības vārda nozīmi, vadoties pēc darbības vārda, no kura tā tika veidota.

Summary

Frāzes darbības vārdi [phrasal verbs] ir mazas frāzes, kas veidotas no darbības vārda [verb] un prievārdu [prepositions] vai darbības vārda un apstākļu vārdu [adverbs] kombinācijām. To nozīmes pilnīgi atšķiras no oriģinālā darbības vārda, frāzes darbības vārda nozīmi nevar saprast pēc to sastāvdaļām. Nav likumu par šo tēmu, tāpēc šos vārdus ir jāiegaumē (come in, look after, turn off…).

Izmantojamās formulas:
… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Piemēram:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake kādu up nozīmē pamodināt objektu (you).
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up nozīmē pieminēt tēmu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence