Unit 7.1

Nenoteiktie vietniekvārdi: Something un Nothing

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārdu atkārtošanās.

Nenoteiktie vietniekvārdi [indefinite pronouns] neattiecas uz nevienu noteiktu cilvēku, priekšmetu vai lietu kopumu.

Something apzīmē priekšmetus ar nenoteiktu daudzumu, savukārt nothing apzīmē trūkstošus priekšmetus.

Form

Something var izmantot, kā teikuma vai jautājuma priekšmetu vai subjektu. To izmanto ar vienskaitļiem apstiprinošos teikumos. Izmantojamās formulas:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing var izmantot, kā teikuma vai jautājuma priekšmetu vai subjektu. To nevar izmantot noliedzošos teikumos, jo tam jau ir noliedzoša nozīme. Izmantojamās formulas:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the gas oven.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in good state.

Use

Nenoteiktie prievārdi neattiecas uz kādiem noteiktiem cilvēkiem, priekšmetiem vai noteiktu kopumu. Something izmanto, lai izteiktu nenoteiktas lietas. Nothing apzīmē priekšmetus vienskaitlī.

Summary

Nenoteiktie prievārdi [indefinite pronouns] neattiecas uz jebkādu noteiktu cilvēku, priekšmetu vai kopumu.

Something izmanto, lai aprakstītu nenoteiktu priekšmetu daudzumu. Izmantojamās formulas:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing izmanto, lai aprakstītu priekšmetus, kas nav vienskaitlī. Izmantojamās formulas:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Piemēram:
— “There is something in the fridge.” = Something lieto, lai norādītu uz priekšmeta vai priekšmetu pastāvēšanu.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing parasti lieto, lai parādītu, ka kāda priekšmeta trūkst.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence